Siirry sisältöön
Saako pyörällä ajaa suojatien yli?

Jos auto pysähtyy suojatien eteen päästäen polkupyöräilijät tien yli (vaikka pyöräilijät ovat tässä kohtaa väistämisvelvollisia), täytyykö pyörää taluttaa suojatiellä?

Polkupyörää ei tarvitse taluttaa suojatiellä. Pyöräilijä saa ylittää ajoradan suojatietä pitkin ajamalla, kunhan ei aiheuta vaaraa eikä haittaa jalankulkijalle. Pyöräilijän on pyörätieltä ajoradalle ajaessaan kuitenkin väistettävä muuta liikennettä, ellei ajoradan liikenteelle ole osoitettu väistämisvelvollisuutta liikenteenohjauslaitteella tai toisella liikennesäännöllä.

Jos pyöräilijä taluttaa pyöränsä suojatietä pitkin, hänet katsotaan jalankulkijaksi ja ajoneuvolla on annettava hänelle tietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille.

Tutustu pyörätien ja ajoradan risteyksiä koskeviin väistämissääntöihin Tunne liikennesäännöt -sivuilla.

Tieliikennelain 18 § ja 5 momentti, 24 § 4 momentti ja 27 § 1 momentti:

”Ajoneuvolla suojatiellä ajorataa ylitettäessä ei saa aiheuttaa vaaraa eikä haittaa jalankulkijalle.”

”Muuta liikennettä on väistettävä tultaessa ajoneuvolla pyörätieltä ajoradalle, jollei toisella tienkäyttäjällä ole väistämisvelvollisuutta 2 tai 3 momentin perusteella.”

”Ajoneuvolla suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku.”