Siirry sisältöön
Siirtokehotusmerkki

Pysäköintikieltomerkin ja mahdollisten lisäkilpien lisäksi käytetään satunnaisesti, muun muassa katujen siivousten yhteydessä, siirtokehotusmerkkiä aikarajoituksineen. Siirtokehotusmerkkejä ei laiteta välttämättä jokaisen pysäköintikieltomerkin kohdalle, vaan ne ovat toisinaan voimassa pidemmälläkin matkalla seuraavaan risteykseen. Itsellä on esimerkkitilanne, jossa siirtokehotusmerkin jälkeen ennen risteystä oli jopa kolme eri kohdissa olevaa pysäköintikieltomerkkiä (lisäkilpineen).

Tuntuu harhaanjohtavalta, mutta onko siis oikeasti mahdollista, että pysäköintikieltomerkkiin lisäkilpineen ei voi yksinään luottaa, vaan on käveltävä kulkusuunnassa taaksepäin edelliseen kadunkulmaan, jotta voi varmistua, että siellä ei ole siirtokehotusmerkkiä? Eli voiko siis yhden siirtokehotusmerkin vaikutusalue ylettyä samanaikaisesti useamman erilaisen pysäköintikieltomerkin vaikutusalueelle?

Siirtokehotus perustuu ihan omaan lakiinsa, ei siis varsinaisesti tieliikennelakiin. Lain 6 §:ssä (Avautuu uuteen ikkunaan) sanotaan ainoastaan, että:

”Ennakkoon tiedossa olevasta tiealueella tehtävästä työstä tai järjestettävästä tapahtumasta on ilmoitettava asianmukaisin alueelle sijoitetuin merkein tai ilmoituksin vähintään kahta vuorokautta ennen suunniteltua siirtoa. Poikkeuksellisissa tilanteissa siirtoon voidaan ryhtyä tiealueella tehtävästä työstä ennakkoon ilmoittamatta.”

Kuitenkin siirtokehotus-merkki otettiin mukaan myös uuteen tieliikennelakiin, joka tuli voimaan 1.6.2020. Siirtokehotusmerkki on tieliikennelaissa esitetty liitteessä 3, ”Muut liikenteenohjaukseen tarkoitetut merkit” – samassa osiossa, jossa on mm. sulkupuomi tai vaikkapa reunapaalu. Kyseessä ei siis ole liikennemerkin lisäkilpi vaan täysin itsenäinen liikenteenohjauslaite.

Siirtokehotus-merkin (I13) selitteessä on viittaus mainittuun lakiin ajoneuvojen siirtämisestä:

Merkkiä käytetään ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) 6 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa. Merkissä tai merkin yhteydessä voidaan esittää siirtokehotuksen syy, voimassaolo- aika, yhteystiedot ja muita tarvittavia tietoja.

Näin ollen voidaan sanoa, että siirtokehotusmerkin vaikutusalue ei ole sidoksissa muihin pysäköintikieltomerkkeihin. Kuitenkin lähtökohtana tulee olla se, että siirtokehotuksesta on ” ilmoitettava asianmukaisin alueelle sijoitetuin merkein”, mikä pitänee sisällään sen, että alueelle pysäköivän on voitava ne kohtuullisesti havaita.