Siirry sisältöön
Risteysmerkin vaikutusalueella pysäköinti

Onko määräyksiä risteys merkin vaikutusalueella pysäköinnistä?

Tieliikennelain mukaan ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä risteyksessä eikä viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla. Lisäksi pysäköinnissä tulee tilanteessa ottaa huomioon, ettei ajoneuvoa saa pysäyttää tai pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy.

Lisäksi pysäköinti on kielletty siellä, missä ajorata ennen risteystä on sulkuviivoin tai ryhmitysmerkein jaettu eri ajokaistoihin, eikä niin lähelle tällaista sulkuviivaa tai merkkiä, että ajo asianomaiselle ajokaistalle vaikeutuu.