Siirry sisältöön
Pysäköinti tasoristeyksen läheisyydessä

Voiko pysäköinti olla sallittua rautatien tasoristeyksen lähestymismerkkien alueella?

Se on mahdollista, mutta pysäköinti 30 metriä lähempänä tasoristeystä on aina kielletty eikä ajoneuvoa saa pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä.

Tieliikennelain (729/2018) 37 ja 38 §:

”Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä.
Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä:

3) niin lähellä rautatien tai raitiovaunun kiskoja, että siitä on haittaa kiskoliikenteelle;”

”Edellä 37 §:ssä säädetyn lisäksi ajoneuvoa ei saa pysäköidä:
1) kolmeakymmentä metriä lähempänä rautatien tasoristeystä;”