Siirry sisältöön
Pysäköinti taajamassa kadun varressa, osaksi nurmialueella

Luin toisaalla tällaisen lauseen: ”Reunaviiva ja piennar ovat tien osia eli pysäköinti siten, että ajoneuvon toisen puolen renkaat ovat reunaviivan päällä tai pientareella, on myös sallittua.”

Pitääkö tämä tosiaan paikkansa? Rivitaloyhtiöllä on kyllä riittävästi parkkipaikkoja, mutta jotkut osakkaat pysäköivät autonsa silti kadun varteen siten, että pyörät rikkovat nurmikot, erityisesti keväisin. Onko asialle mitään laillisesti tehtävissä?

Kyllä ajoneuvon saa pysäköidä taajamassa kadun reunaan ajoradalle, kun ottaa tilanteessa huomioon kaikki tieliikennelain 36-38 pykälissä luetellut kiellot ja rajoitukset. Reunaviiva ja piennar ovat vielä tien osia, eli pysäköinti siten, että ajoneuvon toisen puolen renkaat ovat reunaviivan päällä tai pientareella, on myös sallittua.

Tulkinta lienee helppoa tilanteissa, joissa tiemerkinnöin ja tien päällysteen muodossa pystytään selkeästi päättelemään, että tilanteessa on maalatulla reunaviivalla erotettu piennar, joka ulottuu ainakin päällysteen reunaan saakka olkoon piennar leveydeltään kapea tai leveä.

Haastavaksi tilanne muuttuu kuvaamassasi tapauksissa. Vaikka tieliikennelain 36 §:n 2 momentti toteaa, että ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä mahdollisimman lähelle tien reunaa, jossain vaiheessa päällysteeltä pois siirryttäessä voi tulla kysymykseen tilanne jossa toimenpide tulkitaan maastossa tapahtuvaksi pysäköinniksi. Maastoliikennelain 4 § toteaa, että moottorikäyttöistä ajoneuvoa ei saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Maastoliikennelain tarkoituksena on ehkäistä haittoja, joita luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle taikka yksityiselle edulle aiheutuu moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisestä maastossa.

Nämä ovat käytännössä haastavia tilanteita. Missä vaiheessa tien tai kadun reuna muuttuu maastoksi, ei ole löydettävissä yksiselitteistä käsitettä tai tulkintaa. Miten kadun varren tällaista pysäköintiä ajatellen voitaisiin hakea lupaa ja keneltä, kunnalta/kaupungilta/maanomistajalta? Milloin haitan suuruus mahdollisesta maastopysäköinnistä muuttuu rangaistavaksi?  

Lopullista voimassa olevien lakien soveltamista tai niiden tulkintaa kuvatussa tilanteessa harjoittavat heille annetuin valtuuksin lähinnä kunnallinen pysäköinninvalvonta kunnassa tehdyn päätöksen tai annetun ohjeistuksen mukaisesti.