Siirry sisältöön
Pysäköinti risteyksessä

Onko määräyksiä risteys merkin vaikutusalueella pysäköinnistä?

Voimassa olevan tieliikennelain (729/2018) 37 § kertoo pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevista kielloista seuraavaa:”Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä.Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä:…2) risteyksessä eikä viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla;…7) siellä, missä ajorata ennen risteystä on sulkuviivoin tai ryhmitysmerkein jaettu eri ajokaistoihin, eikä niin lähelle tällaista sulkuviivaa tai merkkiä, että ajo asianomaiselle ajokaistalle vaikeutuu;”Kyseiset säädökset ovat voimassa riippumatta siitä, onko risteyksestä varoitettu liikennemerkillä A21 (tienristeys).