Siirry sisältöön
Pysäköinti portin lähelle vastakkaiselle puolelle ajorataa

Saako kapealla asuntokadulla pysäköidä ajoradan vastakkaiselle puolelle portin eteen ja lähelle? Entä vasempaan reunaan pysäköinti – talvella auto jää ”keskelle tietä”, kun tienreunassa on lumivalli. Onko se sallittua?

Lähtökohtana tulee tieliikennelain mukaan huomioida, että ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen on aina kiellettyä silloin, jos se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä. Tämän lisäksi pysäköinti on erikseen kielletty mm. kiinteistölle johtavan tien kohdalla tai muutenkaan siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle tai sieltä pois oleellisesti vaikeutuu. Mikäli siis kyseisessä tilanteessa portin kohdalla vastakkaisella puolella oleva pysäköity ajoneuvo vaikeuttaa oleellisesti ajoneuvoliikennettä kiinteistölle tai sieltä pois, on pysäköinti kiellettyä.

Vuonna 2020 voimaan tulleen tieliikennelain mukaan taajamassa vasemmalle puolelle tietä pysäyttäminen ja pysäköinti on sallittu myös kaksisuuntaisella tiellä, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä.