Siirry sisältöön
Polkupyörällä keuliminen

Onko polkupyörällä keuliminen (etupyörä ylhäällä ajaen) ajoradalla laitonta?

Polkupyörällä ei saa keulia ajoradalla, koska ajoneuvo ei ole tällöin kunnolla hallittavissa. Polkupyörä on ajoneuvo ja kaikkia ajoneuvojen kuljettajia koskevat huolellisuus, varovaisuus ja ennakointi velvollisuudet. Jos etupyörä on ilmassa, niin pyörää ei voi riittävästi hallita ja kääntää sitä tarvittaessa

Tieliikennelaista löytyy seuraavat kohdat, jotka eivät täyty, jos etupyörä on ilmassa:

3 § Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet

Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Liikennettä ei saa tarpeettomasti estää eikä haitata.

4 § Tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus

Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

5 § Turvallinen ajoneuvon ja raitiovaunun ajaminen

Ajoneuvon ja raitiovaunun nopeus ja etäisyys toiseen tienkäyttäjään on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo ja raitovaunu on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa.

Ajoneuvo ja raitiovaunu on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennakoitavissa tilanteissa.