Siirry sisältöön
Oikeus koulukyyditykseen

Onko niin, että jos koulumatka on 4,6 km pitkä, koulukyytiä ei saa? Lapsien koulumatkalla on yhden kilometrin pätkä, jossa ei ole pyörätietä eikä katuvaloja. Kyse on 3.- ja 4.-luokkalaisista lapsista.

Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaan oikeudesta koulumatkaetuuteen säädetään perusopetuslaissa (perusopetuslaki 628/1998, 32 §). Jos oppilaan koulumatka on pitempi kuin viisi kilometriä, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Eli lakisääteinen raja on yli 5 km. Oikeus maksuttomaan kuljetukseen alle 5 km koulumatkoilla on silloin, jos matka muodostuu oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa pyytää asiantuntijalausunnon siitä, onko koulumatka oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaaralli­nen. Asiantuntijalausunnon voi antaa esimerkiksi lääkäri, psykologi, riistanhoitoyhdistyksen edustaja tai poliisiviranomainen. Tieosuuk­sien vaarallisuuden arvioinnissa käytettävistä menetelmistä päättää opetuksen järjestäjä. Vaaralliseksi luokitellut tieosuudet voidaan vah­vistaa esimerkiksi kunnan kuljetusperiaatteissa.

Useat kunnat tarjoavat alle 5 km koulumatkoille harkinnanvaraista koulukyytietuutta etenkin koulumatkan vaarallisuuden perusteella arvioituna eri ikäisten lasten valmiuksien kautta sekä tiestön ja liikenteen ominaisuuksien perusteella. Ehkä käytetyin tällainen arviointityökalu helpottamaan ja auttamaan harkinnanvaraisten koulukuljetuspäätösten tekemiseen on nimeltään Koululiitu (Avautuu uuteen ikkunaan), joka ei ole kuitenkaan kaikkien kuntien käytössä.