Siirry sisältöön
Milloin voi pyöräillä ajoradalla

Saako pyöräilijä ajaa autotiellä, jos kevyenliikenteenväylää, ei ole aurattu lumesta? Missä tilanteissa pyöräilijä voi käyttää autotietä, vaikka kevyenliikenteenväyläkin kulkisi vierellä?

Jos pyörätiellä ajaminen ei onnistu (esimerkiksi pyörätielle kertynyt lumi estää pyörätien käytön), niin pyöräilijä voi tilapäisesti siirtyä ajamaan ajoradalle. Tieliikennelain 18 § sallii ajoneuvon käyttämisen myös muualla kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jos erityiset olosuhteet niin vaativat eikä tästä aiheudu vaaraa tai huomattavaa haittaa. Huonosti hoidetuista pyöräväylistä voi ja kannattaa antaa palautetta tienpitäjälle, joka on yleensä joko kunta tai ELY-keskus.

Jos kaksisuuntainen pyörätie sijaitsee pyöräilijän kulkusuunnasta katsottuna vain tien vasemmalla puolella, niin pyöräilijä saa käyttää myös ajoradan oikealla puolella olevaa piennarta tai ajoradan oikeaa reunaa. Tässäkin tieliikennelaki edellyttää, että pientareen tai ajoradan oikean reunan käyttö on kulkureitin tai muun vastaavan syyn vuoksi turvallisempaa kuin vasemmalla puolella olevan pyörätien. (tieliikennelaki liite 3.4)

Pyöräilijän ajopaikasta on tieliikennelaissa säädetty seuraavasti: Pyöräilijän on käytettävä pyörätietä, jos sellainen on pyöräilijän kulkusuunnassa. Jos pyörätietä ei ole, pyöräilijä ajaa ajoradan oikeanpuoleisella pientareella. Jos piennarta ei ole, pyöräilijä ajaa ajoradalla niin lähellä oikeaa reunaa kuin se on turvallista. (tieliikennelaki 18 §, 19 §, 79 §, liite 3.4)

Tässä vielä nuo tieliikennelain pykälät:

Tieliikennelaki 18 § Tien eri osien käyttö: Ajoneuvolla on ajettava ajoradalla…Jos tien oikealla puolella on piennar, jolla ajo käy haitatta päinsä, polkupyörää tai muuta moottoritonta ajoneuvoa on kuitenkin ajettava oikeanpuoleisella pientareella….Alle 12-vuotias saa ajaa polkupyörää jalkakäytävällä, jollei siitä aiheudu huomattavaa haittaa jalankululle….Ajoneuvolla saa tilapäisesti ajaa muullakin kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat ja siitä ei aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa…”

Tieliikennelaki 19 § Ajoneuvon paikka ajoradalla: ”Ajoneuvolla on kaksisuuntaisella ajoradalla ajettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista..”

Tieliikennelaki 79 § Määräysmerkki: ”Määräysmerkillä määrätään tienkäyttäjä toimimaan merkin osoittamalla tavalla. Määräysmerkkien kuvat sekä niiden tarkoitus ja sijoittaminen esitetään tämän lain liitteessä 3.4”

Tieliikennelaki Liite 3.4. Pyörätiemerkki D5 ”Merkillä osoitetaan pyörätie, jota polkupyöräilijän on käytettävä ajaessaan asianomaiseen suuntaan… Kaksisuuntainen pyörätie osoitetaan lisäkilvellä H23.2 tai H9.1. Jos kaksisuuntainen pyörätie on vain tien vasemmalla puolella ja ajoradan oikealla puolella olevan pientareen tai ajoradan oikean reunan käyttö on kulkureitin tai muun vastaavan syyn vuoksi turvallisempaa, polkupyöräilijä saa käyttää piennarta tai ajoradan oikeaa reunaa. Pyörätiellä ajettaessa on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään ajoradalla ajamisesta”.