Siirry sisältöön
Kaistanvalinta ja väistämissäännöt risteyksessä

Valoristeyksessä (ei erikseen valoja kääntyville) on käännöksen jälkeen kaksi kaistaa. Kummastakin suunnasta on tulossa auto. Toinen kääntyy siis oikealle, toinen vasemmalle. Tuleeko vasemmalle kääntyvän väistää oikealle kääntyvää autoa, eli saako oikealle kääntyvä auto ajaa suoraan vasemmanpuoleiselle kaistalle? Jos tällaisessa tilanteessa vasemmalle kääntyvä auto ajaisi oikealle kääntyvää kylkeen, kumpi olisi vastuussa?

Tieliikennelain mukaan kääntyvällä ajoneuvolla ei saa aiheuttaa vaaraa eikä tarpeetonta estettä muille samaan suuntaan kulkeville.

Risteyksessä on ajoneuvolla oikealle käännyttäessä ohjattava mahdollisimman lähelle risteävän ajoradan oikeaa reunaa. Risteyksessä on ajoneuvolla vasemmalle käännyttäessä ohjattava niin, että ajoneuvo jättää risteyksen välittömästi risteävän ajoradan keskiviivan tai, jos keskiviivaa ei ole, keskilinjan oikealla puolella tai yksisuuntaisen ajoradan vasemmalla reunalla. Jos risteävällä tiellä onkin kaksi tai useampia ajokaistoja, pääsäännön mukaan oikealle kääntyvä käytännössä kääntyy risteävän tien oikealle kaistalle ja vasemmalle kääntyvä kääntyy risteävän tien vasemmalle kaistalle. Lähtökohtana on se, että näin toimitaan. Kuitenkin tällaisessa tilanteessa saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen, mutta silloin on otettava muu liikenne huomioon.

Tällaisessa tilanteessa ns. syyllisen osoittaminen on vaikeaa, eikä Liikenneturva ota siihen kantaa. Se päätetään tarpeen tullen oikeusteitse.