Pyörän kuljettaja

Pyöräilijä on liikenteessä ajoneuvon kuljettaja, jota koskevat suurelta osin samat säännöt kuin muitakin ajoneuvon kuljettajia. Pyöräilijänä on huolehdittava siitä, että oma ajokyky ja ajokunto riittävät pyörän turvalliseen kuljettamisen. Sairaudet, lääkkeet tai väsymys voivat vaikuttaa pyöräilijän ajokykyyn. 

Tankojuoppoudella tarkoitetaan liikennejuopumusta moottorittomalla ajoneuvolla, mikä on laissa määritelty rikokseksi. Henkilö, joka tienkäyttäjänä kuljettaa moottoritonta ajoneuvoa alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ja siten aiheuttaa vaaraa toisen turvallisuudelle, voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Tieliikennelaissa säädetyt varovaisuus- ja ennakointivelvollisuudet koskettavat kaikkia tienkäyttäjiä. Liikenneympäristössä on paljon yhdistettyjä pyöräteitä ja jalkakäytäviä ja polkupyörällä ajettaessa on erityisesti huomioitava jalankulkijat ja annettava heille turvallinen tila tiellä. Ohitustilanteissa on jätettävä turvallinen väli ohitettavaan polkupyörään tai jalankulkijaan.

Vinkkejä turvalliseen pyöräilyyn

Pyöräilijän on tärkeä tuntea liikennesäännöt ja hänellä on myös velvollisuus noudattaa niitä. Keskeisimmät pyöräilyyn ja kävelyyn liittyvät liikennesäännöt voi kerrata Jalan ja pyöräillen -oppaasta.

Liikenteen tarkkailu vaatii keskittymistä. Musiikin kuuntelu tai kännykän käyttö voivat viedä myös pyöräilijän tarkkaavaisuutta pois liikennetilanteesta. Häiritsevän viestintävälineen käytön kielto koskee kaikkien ajoneuvojen kuljettajia, myös pyöräilijöitä.

Ennakoiva pyöräilijä huomioi muut tiellä liikkujat ja kertoo omista aikeistaan. Suuntamerkin näyttäminen käännyttäessä ja muiden varoittaminen äänimerkillä (esim. soittokellolla) tarvittaessa kuuluvat pyöräilijän velvollisuuksiin ja lisäävät liikkumisen turvallisuutta.

Reitin valinnalla voi lisätä pyöräilyn turvallisuutta ja mukavuutta. Huomio kannattaa kiinnittää erityisesti tien ylityksiin, sillä risteykset ovat usein pyöräilijöiden vaaranpaikkoja.

Pyöräilynopeus ja turvavälit muihin liikkujiin on sovitettava liikennetilanteen ja ympäristön mukaan. Pyöräväylillä kulkee monen ikäisiä ja erilaisilla tiedoilla ja taidoilla omaavia liikkujia. Päiväkotien ja koulujen lähistöllä pitää ennakoida erityisesti, sillä lasten valmiudet liikkua liikenteessä ovat vasta kehittymässä.

Polkupyörän varusteet

Hyvä pyörä on käyttäjälleen sopivan kokoinen eli se mahdollistaa mukavan ajoasennon ja kunnollisen pyörän hallinnan.

Polkupyörän pakolliset varusteet

  • ainakin yksi tehokas jarrulaite. Laatikkopyörissä, perävaunua vetävissä pyörissä ja pyörissä, joissa on enemmän kuin kaksi vaihdetta, tulee olla kaksi erillistä jarrulaitetta.
  • valkoinen etuheijastin, punainen takaheijastin sekä valkoiset tai ruskeankeltaiset sivuheijastimet (tai heijastavat renkaat).
  • Valot pimeän tai hämärän aikaan ajettaessa: valkoinen tai vaaleankeltainen etuvalo ja punainen takavalo. Valot voivat olla myös pyöräilijään tai kypärään kiinnitettyjä.
  • Äänimerkinantolaita, esimerkiksi soittokello.

Pimeällä näkyvyyttä edistää lisäksi pyöräilijän heijastin ja heijastavat vaatteet tai heijastinliivi.

Tavaroiden tai ostosten kuljettamista varten kannattaa pyörään kiinnittää tukeva tavarakori tai hyvät pyörälaukut. Kun polkupyörällä kuljettaa tavaraa, on tasapainosta tärkeä huolehtia. Kun kuorma on tasaisesti polkupyörän kummallakin puolella, kulku on vakaampaa ja turvallisempaa.

Lapsen kuljettaminen pyörällä

Lasta voi kuljettaa pyörällä, jos polkupyörässä on lasta varten sopiva istuin ja tarkoituksenmukaiset jalkojen suojukset. Jos lapsi ei jaksa vielä itse pyöräillä, hän voi matkustaa myös erillisessä pyörän peräkärryssä tai aikuisen pyörään kiinnitettävässä peräpyörässä. Lue lisää lapsen kuljettamisesta pyörällä.

Aihepiirit: