Uutinen

Ikäryhmittäin tarkasteltuna liikennekuolemien määrä väheni lähes kaikissa ikäryhmissä. Eniten määrä laski iäkkäiden, yli 64-vuotiaiden joukossa. Kuolleita oli 52, mikä on 21 edellisvuotta vähemmän. Aikuisten (25-64 -vuotiaat) tieliikennekuolemien määrä väheni 13 henkilöllä ja nuorten (15-24 -vuotiaiden) neljällä henkilöllä. Alle 14-vuotiaiden liikennekuolemien määrä lisääntyi hieman. Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneista hieman useampi kuin joka kolmas oli nuori, alle 25-vuotias henkilö.

Mopoilijoiden sekä moottoripyöräilijöiden tieliikennekuolemien määrä väheni vuonna 2014. Mopoilijoita menehtyi 2 ja moottoripyöräilijöitä yhteensä 17. Edellisvuoteen verrattuna mopoilijoita kuoli 3 ja moottoripyöräilijöitä 7 henkilöä vähemmän. Jalankulkijoita menehtyi vuoden 2014 tieliikenneonnettomuuksissa 36, mikä on kaksi enemmän vuoteen 2013 verrattuna. Polkupyöräilijöiden tieliikennekuolemia oli puolestaan 24 eli neljä enemmän kuin vuonna 2013.

Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista suurin osa tapahtui kohtaamisonnettomuuksissa ja tieltä suistumisissa. Kohtaamisonnettomuuksissa menehtyi 77 henkilöä ja suistumisonnettomuuksissa 69 henkilöä. Loukkaantumisia sattui puolestaan eniten suistumisonnettomuuksissa.

Vuonna 2014 henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia tapahtui 533 kappaletta. Näistä rattijuopumusonnettomuuksia oli 459. Tieliikenteen rattijuopumustapauksissa menehtyi 41 ja loukkaantui 575 ihmistä. Kuolleita oli 16 ja loukkaantuneita 101 vähemmän kuin vuonna 2013.

Lähde: Tilastokeskus.

Tagit: 
tilastot, tieliikenneonnettomuudet