Uutinen

Tapaturmapäivän tunnuslause tänä vuonna on Selvästi parempi kesä. Teemaa tuodaan esille myöhemmin julkaistavalla kesäbiisillä, joka muistuttaa miten alkoholin vaikutuksen alaisena sattuu ja tapahtuu - usein ikävästikin.

Tapaturmat ja alkoholi -teemaan liittyviä twiittejä julkaistaan jo ennen kesäkuun kolmattatoista päivää Twitterissä: @tapaturmapaiva.

Aiheeseen liittyvä seminaari pidetään Tapaturmapäivänä 13.6.2014 Oulussa.

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus -teemaseminaari

Miljoona tapaturmaa vuosittain

Vuosittain Suomessa sattuu yli miljoona fyysisen vamman aiheuttavaa tapaturmaa, ja niihin kuolee lähes 2 700 ihmistä. Tapaturmista seuraa yli 400 000 lääkärikäyntiä ja yli 100 000 sairaalahoitojaksoa. Valtaosa tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-aikana, ja näistä aiheutuu huomattavasti enemmän sairauspoissaoloja kuin työtapaturmista.

Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, aina vuoden jonain perjantaina 13. päivä. Päivän tavoitteena on kiinnittää huomio keinoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää.

Tapaturmapäivän järjestävät yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto, Finanssialan Keskusliitto, Työturvallisuuskeskus, Liikenneturva, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Puolustusvoimat, Poliisihallitus, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Onnettomuustutkintakeskus ja Suomen Kuntaliitto.

Lisätietoja

Tapaturmapäivän nettisivut
Tapaturmapäivä Facebookissa
Tapaturmapäivä Twitterissä

Ylitarkastaja Hannu Tapola, STM, p. 0295 163 470, etunimi.sukunimi [at] stm.fi
Tapaturmapäivä-kampanjaryhmän puheenjohtaja, Kerttuli Harjanne, TTK, p. 040 716 5915, etuni-mi.sukunimi [at] ttk.fi