Uutinen

Kansanedustaja Martti Korhonen jatkaa seuraavat kaksi vuotta Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajana. Muina valtioneuvoston määrääminä jäseninä jatkavat liikenneneuvos Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriöstä (varajäsen neuvotteleva virkamies Merja Vahva), poliisitarkastaja Jari Pajunen sisäministeriöstä (varajäsen poliisitarkastaja Seppo Sivula), opetusneuvos Jukka Lehtinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä (varajäsen kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi) sekä neuvotteleva virkamies Merja Söderholm sosiaali- ja terveysministeriöstä (varajäsen hallitussihteeri Tiina Muinonen).

Keskusjärjestön jäsenistön kokous on valinnut hallitukseen seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nämä ovat:

Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen (jäsen) ja liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari Liikennevakuutuskeskus Työsuojelusihteeri Pasi Ritokoski (jäsen) ja sihteeri Harri Pasanen (varajäsen), Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry LKT Aarne Kivioja (jäsen) ja professori Timo Tervo (varajäsen), Suomen Lääkäriliitto/Liikennelääketiede Yhdyskuntatekniikan asiantuntija Marika Kämppi (jäsen) ja liikenneinsinööri Silja Siltala (varajäsen) Suomen Kuntaliitto Johtaja Kristiina Hannula, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry (jäsen) ja järjestöpäällikkö Hanna Seppä Rahtarit ry (varajäsen) Puheenjohtaja Jarmo Jokilampi, Suomen Autokoululiitto ry (jäsen) ja puheenjohtaja Martti Merilinna, Autoliitto (varajäsen) Viestintäpäällikkö Saara Remes, Linja-autoliitto ry (jäsen) ja hallintopäällikkö Timo Koskinen Taksiliitto (varajäsen).

Liikenneturva on liikenne- ja viestintäministeriön valvonnassa oleva julkisoikeudellinen yhdistys. Liikenneturvan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja neljä jäsentä, jotka edustavat liikenne- ja viestintäministeriötä, opetusministeriötä, sisäasiainministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä.

Lisätietoja

Anna-Liisa Tarvainen, toimitusjohtaja, Liikenneturva, puh. 020 7282 350 (klo 8.15-16.00) tai 040 1979 140 
Kaisa Hara, viestintäpäällikkö, Liikenneturva, puh. 020 7282 317 tai 040 7357 937

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 56 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta.

Lue Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote