Tiedote
Valtakunnallinen

Elokuun alusta astui voimaan uusi varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma, joka velvoittaa sisällyttämään opetukseen myös liikennekasvatusta. Päiväkodit ja perhepäivähoitopaikat ovatkin luonteva taho tukemaan ja jatkamaan kotona tapahtuvaa liikennekasvatusta sekä opastamaan lapsia, kuinka toimia turvallisesti lähiliikenteessä.

Liikenne nimittäin on olennainen osa päiväkodin arkea: päiväkodin piha on kytköksissä liikenteeseen ja sieltä kuljetaan toistuvasti leikkipuistoihin tai vähän pidemmällä sijaitseviin retkikohteisiin. Myös niin jalan, pyörällä kuin autolla tapahtuva saattoliikenne tuo liikenteen päiväkodin portaille.

”Sillä, että liikennekasvatus aloitetaan pienestä pitäen, on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia lapsen liikennetaitoihin. Tarpeellisia taitoja lapset oppivat parhaiten harjoittelemalla yhdessä aikuisen kanssa ja toimimalla itse liikenteessä. Tätä kehitystä tukee mitä mainioimmin yhteinen harjoittelu päiväkodin arjessa”, kuvailee Liikenneturvan suunnittelija Laura Loikkanen.

Kunnat täysillä mukana

Liikenneturva tarjoaa kuntien varhaiskasvatushenkilöstölle koulututusta liikennekasvatukseen. Etelä-Savossa kunnat ovat tarttuneet tarjoukseen esimerkillisesti. Lähes jokaisessa maakunnan kunnassa on jo pidetty Liikenneturvan koulutusta tai sellainen on sovittuna. Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eini Karvonen on aktiivisuudesta iloisen yllättynyt.

”Kuntien innokkuus henkilöstön koulutuksiin kielii siitä, että liikennekasvatuksen roolia varhaiskasvatuksessa pidetään tärkeänä. Uudet toimintaideat ja aineistot herättävät aina mielenkiintoa, koska ne antavat mahdollisuuden kehittää varhaiskasvatuksen menetelmiä entisestään. Toiminnallisten menetelmien avulla päiväkodeissa on helppo toteuttaa liikennekasvatusta eri teemoista ja eri vuodenaikoina lasten edellytysten ehdoilla. Palaute koulutuksista on ollut erinomaisen positiivista”, Karvonen kiittelee.

Varhaiskasvatuksessa tehtävän liikennekasvatuksen tavoitteena on luoda, ylläpitää sekä parantaa lasten valmiuksia toimia turvallisesti liikenteessä sekä kehittää turvallisia liikenneasenteita. Liikenneturva tarjoaa varhaiskasvatukseen materiaalia ja toiminnallisia menetelmiä liikennekasvatuksen toteuttamiseen.

Tagit: 
liikennekasvatus, varhaiskasvatus