Lausunto

Liikenneturva kannattaa muutoksia ajokorttilakiin ja lakiin liikenteen palveluista.

Ajoterveysvaatimusten osoittamiseen tarvittavien lääkärintodistusten toimittamiseen liittyen niin ajokorttien kuin liikenneopettajalupienkin voimassaoloaikaan on syytä siirtää esitetyllä tavalla. Koronavirusepidemiasta johtuen terveydenhuolto on kuormittunut, ja kiireettömät asiointiajat pitää siirtää myöhäisempään ajankohtaan. Vastaavalla perusteella on taksinkuljettajien ajoluvan uusimiseen ehdotettu tilapäinen muutos puollettavissa.

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyteen liittyvästä jatkokoulutuksesta on osa koulutusmahdollisuuksista mahdotonta toteuttaa, kun lähiopetuksen edellyttämää kokoontumista tulee välttää. Ehdotettu 28 a §:n lisäys auttaa turvaamaan kuljetusten toimivuutta poikkeusolojen aikana.

Sen sijaan ajoneuvojen katsastus on näkemyksemme mukaan sellainen toimenpide, joka ei edellytä koronavirukseen altistavaa lähikontaktia. Katsastusasemat ovat varautuneet poikkeustilanteeseen hyvin. Asemilla on rajoitettu kerrallaan asioivien määrää ja useimmissa paikoissa on käytössä myös noutopalvelu. Siten riskiryhmään kuulumattomilla ei sikäli ole estettä katsastuksessa asioimiselle katsastusajan puitteissa. Riskiryhmille, eli henkilöille, joiden tulee olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa, katsastuksen jousto olisi tarpeellinen vapautus.

Vapautuksen kohdistamisessa kaikkiin ajoneuvoihin kolikon kääntöpuolena on se, että suuri osa autokannastamme on iäkästä, ja noin joka neljäs ajoneuvo hylätään jo nyt katsastuksessa jonkin liikenneturvallisuuteen vaikuttavan vian vuoksi. Osalla näistä autoista katsastushetki venyisi poikkeuksen vuoksi noin viisi kuukautta.

Lisäksi todennäköisesti moni kesäauto, yms. vain osan vuotta käytössä oleva auto, jäisi kokonaan tältä vuodelta katsastamatta, kun ajokausi päättyy joka tapauksessa elokuun lopulle. Näin riski sille, että kesän ajan liikenteessä olisi runsaasti selkeästi liikennekäyttöön kelpaamattomia ajoneuvoja, on todennäköinen. Voidaan perustellusti olettaa, että ”kesäautot” ja muut katsastuksessa hylkäykseen joutuvat ajoneuvot ovat suurelta osin muiden kuin riskiryhmien, esimerkiksi nuorten, käytössä.

Vaikka liikenne tällä hetkellä on huomattavasti vähentynyt mm lisääntyneen etätyön ja Uudenmaan liikkumisrajoitusten vuoksi, tullee liikenne kesän aikana suurelta osin palautumaan Uudenmaan rajoitusten poistuttua ja esimerkiksi kesälomien aikana kotimaan matkailun elpyessä. Tapahtumien ja kokoontumisten rajoitusten jatkuessa tullee automatkailu mahdollisesti jopa lisääntymään. Varsinkin nuorilla autolla ajelusta kavereiden kanssa voi tulla entistä enemmän korvaava ajanviettotapa. Liikennekäyttöön kelpaamattomien ajoneuvojen lisääntymisestä johtuva liikenneonnettomuusriskin kasvu voi olla haittana suurempi kuin katsastusvapautuksesta pandemian torjunnalle saatava hyöty.

Liikenneturva ei kannata ajoneuvolakiin tehtäviä tilapäisiä katsastusajan siirtoja eikä oikeutta käyttää liikenteessä ajoneuvoa, joka on määräaikaiskatsastuksessa hylätty. Katsastus on palvelu, jota voidaan pääsääntöisesti toteuttaa turvallisesti poikkeusolojenkin aikana. Mikäli toimenpide toteutetaan, tulisi se kohdentaa tarkemmin rajattuna koskemaan vain riskiryhmiä.

Lisäksi huomautamme, että ehdotettu muutos ei koske pelkästään ajoneuvoja, joiden määräaikaiskatsastuksen aika päättyy 16.3. – 31.5 välisenä aikana. Ehdotuksen 57 a §:n mukaan myös niillä ajoneuvoilla, joiden hylkäyksen johtanut katsastus on alkanut 16 tammikuuta tai sen jälkeen, olisi mahdollista käyttää 31.8.2020 asti.