Siirry sisältöön
Autoilija ja pyöräilijä antavat tietä suojatietä ylittäville jalankulkijoille.
Suojateiden turvallisuus vaatii autoilijoilta asennemuutosta

Peräti neljäsosa autoilijoista kertoo, ettei aina anna tietä suojatiellä, vaikka tietää, että tilanteessa pitäisi. Liikenneturvan tänään alkavassa kampanjassa kerrataan sekä suojatie- että väistämissääntöjä. Tienylitystilanteiden turvallisuus paranee, kun säännöt tunnetaan ja niitä maltetaan myös noudattaa.

Neljäsosa Liikenneturvan kyselyyn* vastanneesta autoilevasta kertoo, ettei aina pysähdy suojatien kohdalla antamaan tietä, vaikka tietää, että tilanteessa pitäisi. Huomattavasti harvempi, mutta kuitenkin muutama autoileva myöntää, ettei aina pysähdy useampikaistaisella tiellä suojatien eteen, vaikka viereisellä kaistalla ajava on pysähtynyt.

”Kyselymme tulokset kielivät siitä, että erityisesti suojatien kohdalla liikennesääntöjen noudattamattomuudessa ei niinkään ole kyse siitä, etteikö sääntöjä tunnettaisi. Tietä ei pysähdytä antamaan jostain muusta syystä. Taustalla voi olla silkkaa piittaamattomuutta tai kiireen tunnun, oman etenemisen tai ajomukavuuden arvottaminen sääntöjä korkeammalle”, pohtii Liikenneturvan koulutusohjaaja Sami Kivilä.

En aina pysähdy suojatien kohdalla antamaan tietä, vaikka tiedän, että tilanteessa pitäisi.

Useampikaistaisella tiellä ajaessa: vaikka viereisellä kaistalla ajava on pysähtynyt suojatien eteen, en itse aina pysähdy.

Suojatien turvallisuus syntyy turvallisista valinnoista

Tilanne, jossa suojatien eteen pysähtynyt ajoneuvo ohitetaan pysähtymättä, on ilmeisen vaarallisuuden lisäksi omiaan myös lietsomaan turvattomuuden tunnetta tienylityksissä. Vaaratilannetta voi omalla toiminnallaan ehkäistä hiljentämällä vauhtia hyvissä ajoin, kun havaitsee suojatielle tulevan jalankulkijan.

”Alentamalla nopeutta viestit muillekin kuljettajille siitä, että nyt on hiljennettävä. Jos auto pitää pysäyttää, se kannattaa tehdä reilulla turvavälillä suojatiehen. Näin autat muita havainnoimaan suojatien ja sitä ylittävät jalankulkijat”, Kivilä ehdottaa ja korostaa, että suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa ei koskaan saa ohittaa pysähtymättä.

”Jos näkyvyys suojatielle on rajoittunut jotenkin muuten, kuljettajan on hidastettava ja tarvittaessa pysäytettävä ennen suojatietä. Pensaiden ja pysäköityjen autojen katveisiin jää helposti pienemmät ja isommatkin kulkijat.”

Miten on oman sääntötuntemuksesi laita?

Liikenneturvan aiemmat kyselyt ovat kertoneet epäselvyyksistä liikennesäännöissä – etenkin kun puhutaan autoilevien ja pyöräilevien välisistä väistämissäännöistä. Koulujen alkaessa Liikenneturva kampanjoikin edistääkseen suomalaisten sääntötuntemusta.

”Kun liikennesäännöt tunnetaan ja niitä noudatetaan, vältetään vaaratilanteita ja jopa onnettomuuksia. Myös vastakkainasettelu eri kulkumuotojen välillä pienenee. Koulujen alku vilkastuttaa taas jalankulku- ja pyöräilyväylät, joten tämä on hyvä hetki jokaisen varmistua omasta sääntötuntemuksestaan”, Kivilä summaa.

*Liikenneturvan kyselytutkimuksen toteutti Kantar Public touko-kesäkuussa 2023. Kyselyyn vastasi yhteensä 1000 henkilöä, joista autoilevia oli 78 prosenttia.