Gå till innehållet
Autoilija ja pyöräilijä antavat tietä suojatietä ylittäville jalankulkijoille.
Skyddsvägarnas säkerhet kräver en attitydändring bland bilister

En fjärdedel av bilisterna berättar att de inte alltid ger väg vid övergångsställen trots att de vet att de borde göra det. I Trafikskyddets kampanj som inleds idag repeteras både skyddsvägs- och väjningsreglerna. Säkerheten vid vägövergångar förbättras när man känner till reglerna och också har tålamod att följa dem.

En fjärdedel av dem som svarade på Trafikskyddets enkät* berättar att de inte alltid stannar vid övergångsställen för att ge väg, även om de vet att de borde göra det. Betydligt färre, men ändå några bilister, medger att de inte alltid stannar vid ett övergångsställe på en väg med flera körfält trots att den som kör i det intilliggande körfältet har stannat.

”Resultaten från vår enkät vittnar om att det i synnerhet när det gäller övergångsställen inte är fråga om att man inte känner till trafikreglerna. Bilisterna stannar inte för att ge väg av någon annan orsak. Det kan bero på ren och skär likgiltighet, eller på att man ger mer värde till känslan av brådska, den egna framfarten eller körbekvämligheten än till reglerna”, funderar Sami Kivilä, utbildningshandledare vid Trafikskyddet.

Skyddsvägens säkerhet uppstår genom säkra val

En situation där man kör om ett fordon som stannat vid ett övergångsställe utan att stanna är farlig, och den ökar dessutom känslan av otrygghet vid vägövergångar. Man kan förebygga farliga situationer genom att sakta ner farten i god tid när man ser en fotgängare som kommer till ett övergångsställe.

”Genom att sänka hastigheten kommunicerar du också till andra förare att man nu måste sakta ner. Om man måste stanna bilen lönar det sig att göra det med ett rejält säkerhetsavstånd till övergångsstället. På så sätt hjälper du andra att observera övergångsstället och de fotgängare som korsar det”, föreslår Kivilä och betonar att man aldrig får köra om ett fordon som stannat vid ett övergångsställe utan att stanna.

”Om sikten över övergångsstället är skymd på något annat sätt ska föraren sakta in och vid behov stanna före övergångsstället. En mindre eller större fotgängare blir lätt skymd av buskar och parkerade bilar.”

Hur står det till med din regelkännedom?

Trafikskyddets tidigare enkäter har berättat om oklarheter i fråga om trafikreglerna – särskilt vad gäller väjningsregler mellan bilister och cyklister. När skolorna börjar för Trafikskyddet kampanj för att främja finländarnas kännedom om reglerna.

”När man känner till och följer trafikreglerna undviker man farliga situationer och till och med olyckor. Motsättningarna mellan olika färdsätt minskar också. När skolorna börjar blir det åter livligare på gång- och cykelvägarna, så det här är ett bra tillfälle för alla att se till att man känner till reglerna”, sammanfattar Kivilä.

*Enkäten om trafiksäkerhet genomfördes av Kantar Public i maj–juni 2023. Sammanlagt 1 000 personer svarade på enkäten, varav 78 procent var bilförare.