Siirry sisältöön
Moottorikelkkailija reitillä.
Moottorikelkkailun sääntöjä ei tunneta

Liikenneturvan kyselyn mukaan jopa kaksi viidestä moottorikelkalla ajaneista ei koe tuntevansa lajin sääntöjä edes pääpiirteissään. Moottorikelkka on ajoneuvo, jota ajavan on tunnettava kelkkailua koskevat säännöt. Moottorikelkkailu ei ole jokamiehenoikeus.

Liikenneturva kysyi loppuvuonna suomalaisten kokemuksia moottorikelkkailusta*. Hieman vajaa puolet oli ajanut kelkalla tai istunut kyydissä. Viidesosa olisi innostunut kokeilemaan ja reilua kolmasosaa kelkkailu ei kiinnosta. Moottorikelkkaa ajaneilta kysyttiin edelleen sääntötuntemuksesta. Vastanneista 59 prosenttia koki osaavansa moottorikelkkailun säännöt hyvin tai edes pääpiirteissään. Jopa kolmasosa tunnusti, ettei osaa kelkkailun sääntöjä.

”Vaikka monelle moottorikelkkailu voi olla vain vapaa-ajan hupia, on sarviin tarttuvan ymmärrettävä, että moottorikelkka on ajoneuvo. Sen kuljettajan on tiedettävä missä kelkalla saa ajaa, tunnettava nopeusrajoitukset sekä ikä- ja ajokorttivaatimukset”, painottaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niska Rovaniemeltä.

Osalle Liikenneturvan kyselyyn vastanneista oli epäselvää esimerkiksi moottorikelkkailijaa koskevat promillerajat. Vastanneista 72 prosenttia tiesi, että kelkkailijalla on sama promilleraja kuin autoilijallakin. Alkoholi on edelleen osatekijänä liian monessa kelkkaonnettomuudessa.

Oletko ajanut moottorikelkalla?

Osaatko moottorikelkkailun säännöt? (Moottorikelkalla ajaneet)

Moottorikelkkailu ei ole jokamiehenoikeus

Moottorikelkalla on mahdollista ajaa virallisilla reiteillä, epävirallisilla urilla, maastossa ja jääalueilla. Lupakäytäntö on kuitenkin jokaisen kohdalla tunnettava.

”Virallisella kelkkailureitillä ei tarvita erillistä lupaa, mutta kuljettajalla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti. Epävirallisilla kelkkaurilla lupakäytäntö vaihtelee alueittain, ja ne tulee selvittää ennen liikkeelle lähtöä. Esimerkiksi valtion mailla oleville urille lupaa lähdetään kysymään Metsähallitukselta”, Niska selventää.

Maastossa saa moottorikelkalla ajaa vain maanomistajan luvalla. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista 72 prosenttia tiesi tämän lupavaateen. Jäällä saa kelkkailla, mutta vesistöt voivat olla petollisia. Niska muistuttaa, että liian heikoilla jäillä liikkuminen näkyy moottorikelkkailijoiden onnettomuustilastoissa. Valtaosa kelkkailijan kuolemantapauksista tapahtuu jäällä.

”Jäälle ei moottorikelkalla ole asiaa, jos ei ole täysin varma sen kestävyydestä. Kannattaa huomioida, että edellisen vuoden tilannetta ei voi pitää kestävyyden mittatikkuna. Vuodet eivät ole veljiä keskenään ja esimerkiksi tänä talvena teräsjää on jäänyt monessa vesistössä ohueksi. Myös virtapaikat ja sulat tulee tuntea.”

Moottorikelkka ei kuulu tielle

Moottorikelkalla ei saa ajaa tiellä kuin poikkeustapauksissa. Jos esimerkiksi reitti menee tien yli, on kelkalla pyrittävä ajamaan mahdollisimman kohtisuoraan tien poikki.

Myös moottorikelkkaa koskevat nopeusrajoitukset. Usein suurin sallittu nopeus reitillä ei kuitenkaan ole se turvallisin tilannenopeus. Varsinaisilla reiteillä yleisin syy onnettomuuteen on suistuminen ja törmääminen esteeseen.

”Oikea tilannenopeus korostuu kelkkailussakin. Epävarmoissa tilanteissa tai huonon näkyvyyden kuten lumipyryn yllättäessä nopeuden pudottaminen on varmin keino pitää kelkka reitillä ja pysyä itse sen selässä”, Niska huomauttaa.

Kertaa moottorikelkkailun keskeiset säännöt:

  • Moottorikelkkaa saa ajaa 15 vuotta täyttänyt henkilö. Virallisella moottorikelkkareitillä ja tienylitystilanteessa kuljettajalla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti.
  • Moottorikelkalla saa ajaa virallisilla moottorikelkkailureiteillä. Selvitä lupa-asiat ennen ajoa epävirallisille urille. Maastossa saa moottorikelkalla ajaa vain maanomistajan tai -haltijan luvalla. Vältä vesistöjä, jos et ole varma jään kantavuudesta. Moottorikelkkailureitillä on oikeanpuoleinen liikenne.
  • Moottorikelkan kuljettajan ja kelkan kyydissä sekä avonaisessa reessä olevan matkustajan tulee käyttää asianmukaista suojakypärää.
  • Tunne nopeusrajoitukset: maastossa maa-alueella saa ajaa enintään 60 km/h. Jääpeitteisellä vesialueella saa ajaa enintään 80 km/h, kelkkaväylillä 60 km/h. Matkustajallisen reen kanssa kelkan suurin sallittu nopeus on 40 km/h. Tilanteeseen sopiva ajonopeus on usein näitä huomattavasti alempi.
  • Rattijuopumussäännökset koskevat myös moottorikelkkailijaa. Tartu sarviin vain selvänä. 

*Liikenneturva selvitti suomalaisten ajatuksia liikenteestä kyselyllä marraskuussa 2022. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1113 henkilöä, joista autoilevia oli 923.

Totta vai tarua?

Moottorikelkkailijaa koskevat samat promillerajat kuin autoilijaakin.

Maastossa liikkuminen moottorikelkalla vaatii aina maanomistajan tai -haltijan luvan.

Moottorikelkkareitillä pyöräily on kiellettyä lumiaikana.

Kaikki vastaajat, N=1113.