Siirry sisältöön
Yhdistetyllä väylällä jalankulkijat ja pyöräilijä.
Liikennesäännöt pätevät myös jalankulun ja pyöräilyn väylillä

Liikenneturvan kysely kertoo, että jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja sähköpotkulautailijoiden välillä tapahtuu turvattomaksi koettuja ohituksia. Erityisesti yhdistetyillä väylillä kulkevilla korostuu muiden liikkujien huomiointi, mihin ei kuulu hihaa hipovat ohitukset.

Kolme neljästä Liikenneturvan kesän kyselyyn* vastanneesta kertoo, että moni pyöräilijä ohittaa jalankulkijan liian läheltä. Hieman tätä useampi kokee sähköpotkulautailijan toimivan samoin. Liikenneturvan koulutusohjaaja Pasi Pohjonen muistuttaa, että pyöräilijän on annettava jalankulkijalle turvallinen tila tiellä.

”Erityisesti yhdistetyillä väylillä, joilla jalan ja pyörällä liikkuville ei ole eroteltu omia väyliään, on tärkeää huomioida toiset liikkujat. Eli kuljetaan reunassa ja ohitetaan väylän keskeltä. Kun kuljetaan sähköpotkulaudoilla kannattaa myös muistaa, että sähkö kuljettaa melko äänettömästi. Silloin voi olla tarpeen varoittaa takaa tulosta ja ohituksesta äänimerkillä”, Pohjonen kuvailee.

”Pyörällä ja sähköpotkulaudalla nopeus vaikuttaa osaltaan siihen, miten turvallisiksi tai turvattomiksi kohtaamiset koetaan. Sivusuuntainen turvaväli on syytä pitää aina reiluna ja muistaa, ettei ohittamaan voi lähteä pyöräväylilläkään, jos näkemää ei ole riittävästi tai väylä on tukossa muista liikkujista”, Pohjonen jatkaa.

Jalankulkija saa valita kumpaa reunaa kulkee

Liikenneturvan kyselyssä 70 prosenttia vastanneista kokee, etteivät jalankulkijat ota huomioon pyöräilijöitä yhdistetyllä kävely- ja pyörätiellä. Yhdistetyllä väylällä jalankulkijan paikka ei ole vakio, vaan hän saa valita kumpaa reunaa kulkee.

”Pyöräilevä voi kokea kohtaamis- ja ohitustilanteet vaikeammin ennakoitaviksi, kun jalankulkijan voi kohdata kummallakin puolella tietä. Jalan liikutaan paljon mm. pienten lasten ja koirien kanssa, jolloin voi olla turvallisempaa valita reuna, joka on esimerkiksi kauempana ajoradasta. Jalankulkijan tulee kuitenkin huomioida myös omassa toiminnassaan kahdella pyörällä kulkevat ja välttää yllättäviä puolen vaihtoja”, Pohjonen selventää.

Jos jalankulkijat kulkevat kohdatessaan väylän samaa reunaa, kohtaamiseen ei erikseen ole määritelty sääntöjä.

”Jommankumman on siirryttävä hetkeksi keskemmälle väylää tai kokonaan toiselle puolelle. Laki ei kuitenkaan ota jalankulkijoiden keskinäisiin kohtaamisiin kantaa. Arkijärjellä sekä toinen liikkuja huomioiden kohtaamiset sujuvat kivuttomasti. Kohtelias antaa tilaa, etenkin jos on itsekseen liikkeellä ja vastaan tulee esimerkiksi lastenvaunuja työntävä tai kepein kulkeva”, Pohjonen avittaa.

Oikealta tulevaa väistetään

Nykyinen tieliikennelaki korostaa pyöräilijän roolia ajoneuvon kuljettajana. Ajoneuvojen kuljettajia koskevat liikennesäännöt pätevät myös pyöräilyväylillä. Esimerkiksi pyöräteiden risteyksissä väistetään oikealta tulevaa aivan kuten tasa-arvoisissa risteyksissä ajoradalla.

”Pyöräilijän on myös lähestyttävä pyöräteiden risteyksiä sellaisella nopeudella, että hän ennättää havainnoida muun liikenteen ja väistää silloin kun kuuluu”, Pohjonen evästää.

Pyöräteiden risteyksessä väistetään oikealta tulevaa. Kuvitus: Jussi Kaakinen / Liikenneturva.

Moni pyöräilijä ohittaa jalankulkijan liian läheltä.

Moni sähköpotkulautailija ohittaa jalankulkijan liian läheltä.

Kun kuljetaan yhdistetyllä kävely- ja pyörätiellä, moni jalankulkija ei ota huomioon pyöräilijöitä.

*Liikenneturvan kyselytutkimuksen toteutti Kantar Public touko-kesäkuussa 2023. Kyselyyn vastasi yhteensä 1000 henkilöä, joista autoilevia oli 78 prosenttia.