Gå till innehållet
Yhdistetyllä väylällä jalankulkijat ja pyöräilijä.
Trafikreglerna gäller också på gång- och cykelvägar

En enkät från Trafikskyddet visar att visar att många cyklister och elsparcyklister passerar fotgängare alldeles för närgånget. Särskilt de som rör sig på kombinerade trafikleder, där närgångna omkörningar inte hör hemma, bör vara uppmärksamma på att ta hänsyn till andra trafikanter.

Tre av fyra som svarade på Trafikskyddets sommarenkät* berättar att många cyklister passerar fotgängare alldeles för närgånget. Något fler än så upplever att elsparkcyklister gör likadant. Trafikskyddets utbildningshandledare Pasi Pohjonen påminner om att cyklisten måste ge fotgängaren tillräckligt med utrymme på vägen.

”Särskilt på kombinerade trafikleder där det inte finns separata leder för fotgängare och cyklister är det viktigt att ta hänsyn till andra trafikanter. Man rör sig alltså längs kanten och passerar i mitten av leden. När vi rör oss med elsparkcyklar är det också bra att komma ihåg att elektriska färdmedel är ganska tysta. Då kan det vara nödvändigt med en ljudsignal som varnar då man närmar sig bakifrån eller tänker köra om”, beskriver Pohjonen.”

”Vid möten med cykel eller elsparkcykel påverkar hastigheten delvis upplevelsen av säkerheten. Det är skäl att alltid hålla ett ordentligt säkerhetsavstånd i sidled och komma ihåg att inte heller köra om på cykellederna om sikten är otillräcklig eller om leden är blockerad av andra trafikanter”, fortsätter Pohjonen.

Fotgängaren får välja vilken kant hen rör sig längs

Enligt Trafikskyddet upplever 70 procent av respondenterna att fotgängare inte tar hänsyn till cyklister på kombinerade gång- och cykelvägar. På en kombinerad led är fotgängarens placering inte fastställd, utan fotgängaren får själv välja vilken kant hen rör sig längs.

”Cyklister kan ha svårare att förutse mötes- och omkörningssituationer eftersom fotgängare kan dyka upp på båda sidorna av vägen. Till fots rör man sig ofta med små barn och hundar, då det kan vara säkrare att välja den kant som till exempel är längre bort från körbanan. Men fotgängare måste också ta hänsyn till de som rör sig på två hjul och undvika plötsliga sidbyten”, förtydligar Pohjonen.

Det finns inga fastställda regler för möten mellan fotgängare längs samma kant.

”Någondera måste för en stund flytta sig mot mitten av leden eller helt till den andra sidan. Lagen tar dock inte ställning till möten mellan fotgängare. Möten blir smärtfria med vardagsförnuft och att visa hänsyn mot den som kommer emot. ”Den artiga ger utrymme, särskilt om denne rör sig ensam och exempelvis möter någon med barnvagn eller någon som går med käpp,” råder Pohjonen.

Trafik från höger har företräde.

Den nuvarande vägtrafiklagen betonar cyklisternas roll som förare av ett fordon. Trafikreglerna för fordonsförare gäller också på cykelleder. Till exempel vid korsningar på cykelvägar har trafik från höger företräde, precis som vid jämlika korsningar på körbanor.

”Cyklisten bör även närma sig korsningar på cykelvägar med en hastighet som tillåter uppmärksammande av övrig trafik för att kunna väja när det är nödvändigt,” påpekar Pohjonen.

Vid en korsning av cykelvägar väjer man för det som kommer från höger om inte ett vägmärke anger något annat. Bild: Jussi Kaakinen / Trafikskyddet.

*Enkäten om trafiksäkerhet genomfördes av Kantar Public i maj–juni 2023. Sammanlagt 1 000 personer svarade på enkäten, varav 78 procent var bilförare.