Siirry sisältöön
Liikenneturvallinen työpaikka 2023 tunnustus ELY-keskukselle.

Lapin ELY-keskus kesytti työmatkatapaturmat − pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta

Määrätietoinen työ työmatkaturvallisuuden parantamiseksi sai aikaan näkyvän muutoksen Lapin ELY-keskuksen turvallisuuskulttuurissa ja asenteissa. Viime vuonna työmatkatapaturmien takia sairauslomapäivien lukumäärä oli pyöreä nolla. Työ palkitaan, sillä Lapin ELY-keskukselle luovutetaan tänään Rovaniemellä Suomen ensimmäinen Liikenneturvallinen työpaikka 2023 -tunnustus.

Lapin ELY-keskus havahtui seitsemän vuotta sitten työmatkoilla tapahtuviin tapaturmiin ja niistä seuranneisiin sairauspoissaoloihin. Työmatkaturvallisuutta kehittävä hanke aloitettiin yhteistyössä Liikenneturvan Rovaniemen toimipisteen kanssa.

Pesäpallotermein ilmaistuna pitkäksi meni mutta ei laittomaksi. Hankkeen piti kestää kolme vuotta, kun meillä se kesti seitsemän vuotta. Lopputulos on kuitenkin hyvä. Ja mikä tärkeintä, hankkeelle on ollut koko ajan johdon tuki”, kuvailee Lapin ELY-keskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Merja Lämsä.

Nolla sairauslomapäivää työmatkatapaturmista vuonna 2022

Vuosien 2019–22 seuranta Lapin ELY-keskuksessa osoittaa jo selvästi, että työmatkatapaturmat ovat vähentyneet merkittävästi. Vuonna 2019 tapahtui yhdeksän työmatkatapaturmaa, kun taas viime vuonna niitä tapahtui vain kaksi. Myös työmatkatapaturmista johtuneet sairauslomapäivät ovat vähentyneet ja viime vuonna saldo oli pyöreä nolla.

Yleisimmät työmatkatapaturmat ovat Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan liukastumisia ja kaatumisia. Näin myös Lapin ELY-keskuksessa. Asennemuutos turvallisempiin työmatkoihin on hyvässä vauhdissa sekä henkilöstön mutta myös yhteistyökumppaneiden parissa.

”Etätyöt ovat varmasti vaikuttaneet osaltaan työmatkatapaturmien määrään. Mutta näemme, että projektin myötä meillä on oltu valveutuneempia turvallisemman työmatkaliikkumisen suhteen, kun asiaa on pidetty enemmän esillä. Ja mikä parasta, ajoneuvoihin liittyviä työmatkatapaturmia oli vuonna 2020 vain yksi ja kahden viime vuoden aikana ei yhtään”, vahvistaa työsuojelupäällikkö Päivi Hietanen KEHA-keskuksesta.

Miten muutos saatiin aikaan?

Hankkeelle nimettiin ohjausryhmä, joka koordinoi työtä. Aloituskysely osoitti suunnan toimenpiteille ja seurantakyselyn avulla toimia kohdennettiin vieläkin tarkemmin. Hankkeen myötä työsuojeluorganisaation toimintatapoihin ja työkaluihin tuli muutoksia, jotka näkyivät työpaikalla. 

Onnistumisiksi elyläiset nostavat tapaturmien vähenemisen lisäksi yhdessä sovitut turvallisen liikkumisen periaatteet sekä henkilöstön kiinnostuksen liikenneturvallisuuden sisältöihin, tapahtumiin ja koulutuksiin.

Vuosien varrella järjestetyissä tempauksissa tai koulutuksissa on huomioitu eri kulkumuodot. Esillä on ollut esimerkiksi polkupyöräilyyn ja turvavarusteisiin, kuten liukuesteisiin, nastakenkiin ja heijastimiin liittyviä koulutuksia ja tietovisoja, ennakoivan ajamisen kurssia sekä tarkkaamattomuusasiaa ja turvallista kuormaamista. Aivan kaikesta ei ole kerrottu etukäteen henkilöstölle, vaan esimerkiksi heijastinten ja pyöräilykypärän tarkkailua on tehty ennalta ilmoittamatta ja tulokset on laitettu jakoon.

Rovaniemen toimipisteen yhteyspäällikkö Petri Niskan mukaan Lapin ELY-keskus on onnistunut työssään, vaikka muistuttaa, että työtä on jatkettava hyvien tulosten ylläpitämiseksi.

”Lapin ELY-keskus on toiminut työmatkayhteistyössä myös pilottien, kuten henkilöstön työmatkaturvallisuuden oppimisalustan – sekä työmatkaturvallisuuden itsearvioinnin testaajana. Kehitetyt mallit ja tavat toimia on viety käytäntöön myös muissa yhteistyökumppanuuksissa. Myönnämme tämän tunnustuksen Lapin ELY-keskukselle suurella ilolla”, Petri Niska iloitsee.

Suomen ensimmäinen Liikenneturvallinen työpaikka

Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustus on osoitus työpaikan sitoutumisesta ja tuloksellisesta työstä työmatkaturvallisuuden edistämisessä. Tunnustuksen myöntää Liikenneturva. Lapin ELY nimitettiin maanantaina 20.3.2023 Suomen ensimmäiseksi Liikenneturvalliseksi työpaikaksi 2023. Liikenneturva tekee aktiivista yhteistyötä ympäri Suomea eri organisaatioiden kanssa työmatkaturvallisuuden kehittämisessä. Työmatkaliikenneyhteistyö Liikenneturvan kanssa.

Työmatkatapaturmista yleisesti

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakon mukaan vuonna 2022 tapahtui jopa 19 000 tapaturmaa kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Työmatkatapaturmista aiheutuu merkittäviä rahallisia menetyksiä sairauspoissaolojen ja kuntoutuksen muodossa. Myös inhimilliset seuraukset ovat suuria. 

Lisätietoja

Liikenneturva, Rovaniemen aluetoimipisteen yhteyspäällikkö Petri Niska, 020 7282 383

Liikenneturva, suunnittelija, työmatkaliikenne, Laura Loikkanen, 020 7282 341

Lapin ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Merja Lämsä, 0295 037 240

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus), työsuojelupäällikkö Päivi Hietanen, 0295 037 117