Siirry sisältöön
Aikuinen ja lapsia pyörällä liikenteessä

Alakouluikäisten lasten henkilövahingot tieliikenteessä

Vuosina 2021-2023 kuoli keskimäärin yksi alakouluikäinen vuosittain. Loukkaantuneita on keskimäärin 120 vuosittain. Loukkaantuneiden määrä on vähentynyt neljänneksellä viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Vuoden 2022 tietojen mukaan kuusi alakouluikäistä loukkaantui vakavasti. Henkilövahingoista kaksi kolmesta tapahtui taajamissa.

Henkilövahingot tienkäyttäjäryhmittäin

Henkilövahingoista neljä kymmenestä tapahtui pyöräilijöille, lähes kolmannes autossa matkustaneille ja lähes joka viides jalankulkijoille.

Auton matkustajana loukkaantui lähes kolmannes. Loukkaantumisista joka kolmas tapahtui saman ajosuunnan onnettomuuksissa (kuten peräänajoissa) ja joka neljäs nokkakolareissa.

Pyöräilijöinä loukkaantui neljä kymmenestä. Kaksi kolmesta loukkaantui risteyksessä. Valtaosa näistä tapauksista sattui pyörätien ja ajoradan risteyksessä.

Jalankulkijoina loukkaantui lähes joka viides. Suurin osa alakouluikäisten jalankulkijoiden loukkaantumisista tapahtui tietä ylitettäessä. Jalankulkijoista 58 prosenttia loukkaantui suojatiellä. Loukkaantumisista kolmannes tapahtui risteyksessä.

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet alakouluikäiset 2014-2023 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet alakouluikäiset 2014-2023.

Alakouluikäisten lasten henkilövahingot tienkäyttäjän ja onnettomuustyypin mukaan vuonna 2023:

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2021 – 2023.  (Alakouluikäisten lasten ryhmällä käsitetään 7-12-vuotiaita). Vuosi 2023 on ennakkotietoja.