Siirry sisältöön
Aikuinen ja lapsia pyörällä liikenteessä

Alakouluikäisten lasten henkilövahingot tieliikenteessä

Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin yksi alakouluikäinen vuosittain. Loukkaantuneita on keskimäärin 120 vuosittain. Loukkaantuneiden määrä on vähentynyt kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Vuoden 2021 tietojen mukaan kymmenen alakouluikäistä loukkaantui vakavasti. Henkilövahingoista kaksi kolmesta tapahtui taajamissa.

Henkilövahingot tienkäyttäjäryhmittäin

Henkilövahingoista neljä kymmenestä tapahtui pyöräilijöille, kolmannes autossa matkustaneille ja joka kuudes jalankulkijoille.

Auton matkustajana loukkaantui kolmannes. Loukkaantumisista lähes joka kolmas tapahtui saman ajosuunnan onnettomuuksissa (kuten peräänajoissa) ja lähes joka kolmas nokkakolareissa.

Pyöräilijöinä loukkaantui neljä kymmenestä. Kaksi kolmesta loukkaantui risteyksessä. Loukkaantumisista yli puolet sattui pyörätien ja ajoradan risteyksessä.

Jalankulkijoina loukkaantui joka kuudes. Suurin osa alakouluikäisten jalankulkijoiden loukkaantumisista tapahtui tietä ylitettäessä. Jalankulkijoista puolet loukkaantui suojatiellä. Loukkaantumisista neljä kymmenestä tapahtui risteyksessä.

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet alakouluikäiset 2013-2022 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet alakouluikäiset 2013-2022.

Alakouluikäisten lasten henkilövahingot tienkäyttäjän ja onnettomuustyypin mukaan vuonna 2022:

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2020 – 2022.  (Alakouluikäisten lasten ryhmällä käsitetään 7-12-vuotiaita). Vuosi 2022 on ennakkotietoja.