Siirry sisältöön
Aikuinen ja lapsia pyörällä liikenteessä

Alakouluikäisten lasten henkilövahingot tieliikenteessä

Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin yksi alakouluikäinen vuosittain. Loukkaantuneita on keskimäärin 120 vuosittain. Loukkaantuneiden määrä on puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Vuoden 2020 tietojen mukaan 15 alakouluikäistä loukkaantui vakavasti. Vuosina 2019–2021 menehtyi yksi pyöräilijä ja yksi jalankulkija. Viimeisen kolmen vuoden aikana ei menehtynyt alakouluikäisiä auton matkustajia.

Henkilövahingoista kaksi kolmesta tapahtui taajamissa.

Henkilövahingot tienkäyttäjäryhmittäin

Henkilövahingoista neljä kymmenestä tapahtui pyöräilijöille, lähes kolmannes autossa matkustaneille ja joka viides jalankulkijoille.

Auton matkustajana loukkaantui lähes kolmannes. Loukkaantumisista lähes joka kolmas tapahtui saman ajosuunnan onnettomuuksissa (kuten peräänajoissa) ja lähes joka kolmas nokkakolareissa. Vuosina 2019–2021 ei menehtynyt auton matkustajia.

Pyöräilijöinä loukkaantui neljä kymmenestä. Kaksi kolmesta loukkaantui risteyksessä. Loukkaantumisista puolet sattui pyörätien ja ajoradan risteyksessä.

Jalankulkijoina loukkaantui joka viides. Suurin osa alakouluikäisten jalankulkijoiden loukkaantumisista tapahtui tietä ylitettäessä. Jalankulkijoista puolet loukkaantui suojatiellä. Loukkaantumisista neljä kymmenestä tapahtui risteyksessä.

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet alakouluikäiset 2012-2021 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet alakouluikäiset 2012-2021.

Alakouluikäisten lasten henkilövahingot tienkäyttäjän ja onnettomuustyypin mukaan vuonna 2021:

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2019 – 2021.  (Alakouluikäisten lasten ryhmällä käsitetään 7-12-vuotiaita). Vuosi 2021 on ennakkotietoja.