Gå till innehållet
Pyöräilijä kääntyy ja näyttää suuntamerkkiä
Trafiksäkerhetsläget för cyklister

Antalet skadade cyklister har nästan halverats under de senaste tio åren. Samtidigt har antalet cyklister som dött ökat med mer än 50 procent (2011–2020). Uppskattningen av antalet cykelolyckor försvåras av att endast en del av olyckorna ingår i den officiella trafikolycksstatistiken.

Cykelolyckor 

Enligt Statistikcentralens trafikolycksstatistik omkommer i genomsnitt 25 cyklister per år, medan 620 skadas. Fler än 200 personer per år skadas allvarligt. I ungefär hälften av dödsolyckorna för cyklister är den andra parten en bil. Statistikcentralens olycksfallsstatistik baserar sig på polisens registrering av vägtrafikolyckor.

Enligt Statistikcentralens uppgifter var över hälften av alla omkomna cyklister år 2018–2020 över 64 år gamla. Av de skadade cyklisterna var 16 procent barn, dvs. under 15 år. Sjuttiotre procent av personskadorna inträffade i korsningar och ungefär hälften vid cykelbanans fortsättning i korsningen.

Enligt Trafikskyddets utredning var två av tre dödsolyckor för cyklister mellan 2011 och 2015 en cykelkollision med en bil eller ett annat motorfordon. På motsvarande sätt omfattade ungefär en tredjedel av dessa olyckor inte ett motorfordon.

Statistikföringen för cykelolyckor behöver utvecklas

Cykelolyckor är underrapporterade. Den studie som publicerades av Shinar 2018 (Öppnas i ett nytt fönster) omfattade 30 länder och i genomsnitt rapporterades endast 10 procent av alla cykelolyckor till polisen.

På grund av bristerna i statistiken är det svårt att uppskatta antalet skadade cyklister. Antalet skadade cyklister per år uppskattas till cirka 24 000 (Publikation från Institutet för hälsa och välfärd: Suomalaiset tapaturman uhreina 2017 (Öppnas i ett nytt fönster)). De flesta olycksfall som inte finns med i polisens statistik är enstaka omkullkörningar.

I Trafikskyddets enkätundersökning 2017 uppgav något mer än var tionde person att de varit inblandade i en olycka eller fallit med en cykel. Tre av fyra fall gällde ett enda fall utan någon annan inblandad part.

Rusmedel ökar risken för en cykelolycka, eftersom alkohol försämrar observationsförmågan och påverkar motoriken och reaktionstiden.  Airaksinen undersökte cykelolyckor med hjälp av patientuppgifter i en doktorsavhandling som publicerades år 2018 (Öppnas i ett nytt fönster). Alkohol ingick i en tredjedel av alla undersökta cykelolyckor.

Det lönar sig att bära hjälm

Omkullkörningar och krockar är mycket vanligare än statistiken visar. De flesta cykelolyckor är enstaka omkullkörningar. Ännu vanligare är skador i armar och ben, men huvudskadorna är ofta allvarligare.

Enligt Institutet för olycksinformation bar 41 cyklister inte hjälm bland de cyklister som dog i olyckor 2017–2019. Hjälmen skulle med olika sannolikhet ha kunnat rädda en tredjedel av dem (14). Vid bedömning av hjälmens skyddande påverkan bör man ta hänsyn till att detta material inte omfattar de cyklister som har klarat sig tack vare hjälmen.

51 procent av cyklisterna i Finland använder hjälm. Läs mer om att använda cykelhjälm.