Gå till innehållet
Kaksi motoristia tervehtii toisiaan maantiellä
Säker körning på motorcykel

Motorcykelns säkerhet förbättras när motorcyklisten anpassar sin hastighet till förhållandena och tar hänsyn till annan trafik. Dessutom bidrar rätt körutrustning och övning i hantering av motorcykeln till säkerheten.

Säsongstart för motorcyklister

Efter den långa vintern är det bra att repetera körtekniken på våren. Grundläggande saker kan övas självständigt före säsongsstarten, eller så kan man delta i Trafikskyddets MPEAK-kurser för motorcyklister.

Utöver övningen skall motorcykelns skick, särskilt bromsarnas funktion och däckens slityta, kontrolleras innan körsäsongen inleds. I början av säsongen är det också bra att vara medveten om att kyliga kvällar, morgnar med frost och långa körningar gör att man blir stel och kall vilket påverkar reaktionshastigheten utan att man märker det.

Motorcykelns körhastighet

Körhastigheten påverkar:

 • förmågan att göra observationer
 • bedömningarna
 • de tillgängliga handlingstiderna
 • möjligheterna att hantera motorcykeln
 • stannandet
 • kollisionskrafterna och
 • hur allvarliga följderna av en eventuell olycka blir.

Motorcyklistens två tumregler för att välja rätt säkerhetsavstånd

 • I tätort ska avståndet i meter vara minst hälften av hastigheten, tidsmässigt cirka två sekunder.
 • På landsväg ska avståndet i meter vara samma som körhastigheten, tidsmässigt cirka fyra sekunder.

Se och synas

Att både se och synas är viktigt för motorcyklisten, eftersom en motorcykel är svår att upptäcka i trafiken. Synligheten kan ökas framför allt med hjälp av att välja rätt hastighet, ett tillräckligt avstånd till andra och en förnuftig körlinje, dvs. placering på körfältet.

En motorcyklist som syns använder alltid halvljus, vit eller färggrann körutrustning och undviker att köra i döda vinklar.

Förutseende motorcykelkörning

1. Undvik farliga situationer

 • Förutseende motorcykelkörning innebär en identifiering av trafikens risker och handlingar som förebygger uppkomsten av farliga situationer. En del av förutseendet är även de egna handlingarna som andra lätt ska kunna förutse.
 • Bland sätten för att klara sig i trafiken är det viktigaste att undvika farliga situationer, eftersom det är svårt att hantera motorcykeln i en nödsituation. I händelse av en olycka har motorcyklisten inte samma skydd som bilisterna.

2. Handla rätt i farliga situationer

 • När en farlig situation uppkommer har de allvarligaste felen redan begåtts. En olycka kan undvikas med en nödåtgärd, såsom inbromsning eller väjning. Det lönar sig att öva på dessa färdigheter, men risken för misslyckande är ändå stor. Det finns bara lite tid och utrymme.

3. Lindra följderna av olyckan

 • Vid en olycka får säkerhetsutrustningen, som en bra hjälm och körutrustning, en stor roll. Tid och rum finns inte längre.

Personskador för motorcyklister i vägtrafiken

Antalet skadade motorcyklister har nästan halverats under de senaste tio åren.  Under de senaste tre åren har i genomsnitt 23 motorcyklister omkommit och 350 skadats varje år.

Att styra och stanna motorcykeln kräver särskilda färdigheter som man måste lära sig grundligt. Föraren skall kunna kontrollera både sig själv och sin motorcykel. Bakom olyckorna ligger ofta fel i självkontrollen och valet av motorcykel.

Vanliga misstag bakom motorcykelolyckor

 • självkontrollen och anpassningen av hastighet
 • växelverkan
 • valet av motorcykel: man har skaffat en för stor cykel i relation till omdömesförmågan och färdigheterna