Gå till innehållet
Huoltaja pyöräilee lasten
Ny utredning: Föräldrarna upplever trafiken som farlig för sina barn

Nästan 90 procent av föräldrarna upplever trafiken som farlig för sina barn under skolåldern. Endast 40 % av dem uppger att de kan cykelreglerna med säkerhet och förvånansvärt många berättar att de kör bil när de är trötta. Resultaten framgår av Trafikskyddets nyligen publicerade utredning.

Trafikskyddet utredde åsikterna och tankarna om trafiksäkerheten hos vårdnadshavare till barn under skolåldern under år 2022. Enligt svaren ansåg nästan 90 % av vårdnadshavarna att trafiken var en av de största riskfaktorerna för sina barn.

Resultaten oroar Trafikskyddets planerare Ida Maasalo.

”Lyckligtvis är trafiken i Finland ganska säker. Även om trafiken ses som farlig, är föräldrarna som tur är också medvetna om sin egen betydelse för främjandet av barnens trafiksäkerhet. Att själv visa exempel och aktiv övning i trafiken ses som viktiga när barnets trafikfärdigheter byggs på”, konstaterar Maasalo.

Cykelfärdigheter uppskattas, men föräldrarnas egen regelkännedom kan förbättras

Enligt resultaten uppskattar föräldrarna nästan utan undantag barnets förmåga att cykla. Det är dock anmärkningsvärt att föräldrarnas egna kunskaper om trafikreglerna för cykling verkar behöva förbättras ytterligare.

”Ja, endast cirka 40 % av föräldrarna uppgav att de med säkerhet behärskar trafikreglerna för cykling. Resultatet är till och med överraskande”, bekräftar Maasalo.

Största delen av vårdnadshavarna skötte om att barnets cykel var i skick och ansåg det viktigt att använda cykelhjälm.

”Svaren tyder tyvärr på att om vårdnadshavaren inte ansåg att det var viktigt för hen själv att använda hjälm, ansåg hen inte heller så ofta att det var viktigt för barnet – särskilt när det var fråga om ett barn i högstadieåldern”, beklagar Maasalo.

”Resultaten av utredningen uppmuntrar oss att fortsätta att förbättra trafiksäkerheten. Det är viktigt att även i fortsättningen vidta åtgärder för att trafiken ska vara säker för alla”, sammanfattar Trafikskyddets forskningschef Marja Pakarinen.

Barn transporteras ofta av trötta och ouppmärksamma

Körskicket påverkas av många faktorer. Trötthet och koncentration på körningen, dvs. uppmärksamhet, framkom särskilt i svaren.

”Utifrån svaren uppgav onödigt många vårdnadshavare, cirka 38 % av respondenterna, att de körde bil när de var trötta. Trötthet ökar risken för olyckor. Detta är en tydlig riskfaktor som det är skäl att fokusera på i trafiksäkerhetsarbetet”, konstaterar Maasalo.

”Dessutom upplever en del av vårdnadshavarna att det är svårt att koncentrera sig på att köra på grund av barnens handlingar. Då är det viktigt att fundera på metoder för att förbättra uppmärksamheten. Skulle det hjälpa om man försökte ha med sig en annan vuxen i bilen med barnen?” funderar Maasalo.

Vårdnadshavarna ansåg att säker transport av barn kunde främjas genom effektivare kommunikation och utbildning av föräldrarna, motivation för föräldrar, samt bättre tillgång till information. Webbplatser, rådgivningar, bekanta och daghem nämndes som viktiga informationskällor om trafiksäkerheten.

”Resultaten av denna utredning ger en god grund för att vidareutveckla material och meddelanden om trafikfostran som riktar sig till familjer och yrkespersoner som arbetar med dem. Barnens säkerhet är alla trafikanters gemensamma sak”, sammanfattar Pakarinen.