Siirry sisältöön
Huoltaja pyöräilee lasten
Uusi selvitys: Vanhemmat kokevat liikenteen vaarallisena lapsilleen

Lähes 90 prosenttia vanhemmista kokee liikenteen vaaralliseksi alle kouluikäisille lapsilleen. Samaan hengenvetoon vain 40 % heistä kertoo osaavansa itse pyöräilysäännöt täysin varmasti ja yllättävän moni kertoo ajavansa autoa väsyneenä. Tulokset selviävät Liikenneturvan juuri julkaisemasta selvityksestä.

Liikenneturva selvitti alle kouluikäisten lasten huoltajien näkemyksiä ja ajatuksia liikenneturvallisuudesta vuoden 2022 aikana. Vastausten perusteella lähes 90 % huoltajista oli ainakin osittain samaa mieltä väitteen kanssa, että liikenne on yksi suurimmista riskitekijöistä heidän lapsilleen.

Tulokset mietityttävät Liikenneturvan suunnittelija Ida Maasaloa.

”Onneksi liikenne on Suomessa melko turvallista. Vaikka vanhemmat näkevät liikenteen vaarallisena, he myös tiedostavat oman merkityksensä lasten liikenneturvallisuuden edistämisessä. Oma esimerkillinen toiminta ja aktiivinen harjoittelu liikenteessä nähdään tärkeinä, kun kartutetaan lapsen liikennetaitoja”, Maasalo toteaa.

Liikenne on yksi suuremmista riskitekijöistä lapselleni

N=2128

Perheessämme on tietoisesti pyritty harjoittamaan lapsen turvallisen liikkumisen taitoa

N=2126

Pyöräilytaitoa arvostetaan, mutta vanhempien omassa sääntötuntemuksessa on parantamisen varaa

Tulosten mukaan vanhemmat arvostavat lähes poikkeuksetta lapsen pyöräilytaitoa. Huomattavaa kuitenkin on, että vanhempien oma tietämys pyöräilyn liikennesäännöistä näyttää kaipaavan vielä parantamista.

”Täysin varmasti pyöräilyn liikennesäännöt kertoi osaavansa vain noin 40 % vanhemmista. Tulos on jopa yllättävä”, Maasalo vahvistaa.

Tunnen itse pyöräilyn liikennesäännöt (esimerkiksi väistämissäännöt) hyvin

N=1388

Valtaosa huoltajista huolehti lapsen pyörän kunnosta ja piti pyöräilykypärän käyttöä tärkeänä.

”Vastaukset viittaavat valitettavasti siihen, että jos huoltaja ei pitänyt kypärän käyttöä tärkeänä itselleen, ei hän pitänyt sitä niin usein tärkeänä lapselleenkaan – varsinkin kun kyse oli yläkouluikäisestä lapsesta”, Maasalo harmittelee.

”Selvityksen tulokset kannustavat meitä jatkamaan edelleen liikenneturvallisuuden kohentamista. On tärkeää tehdä jatkossakin toimia sen eteen, että liikenne olisi turvallista kaikille”, Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Marja Pakarinen summaa yhteen.

Lapsia kuljetetaan usein väsyneenä ja tarkkaamattomana

Ajokuntoon vaikuttaa moni asia. Väsymys ja ajamiseen keskittyminen eli tarkkaavaisuus nousivat erityisesti vastauksissa esiin.

Olen ajanut autoa niin väsyneenä, että se ei ole ollut turvallista

N=2000

”Vastausten perusteella turhan moni huoltaja, noin 38 %, kertoi ajavansa autoa väsyneenä. Väsymys nostaa onnettomuuden riskiä. Tämä on selkeä riskitekijä, johon on syytä keskittyä liikenneturvallisuustyössä”, toteaa Maasalo.

”Lisäksi osa huoltajista kokee vaikeuksia keskittyä ajamiseen lasten toiminnan takia. Tällöin on tärkeää miettiä keinoja, joilla tarkkaavaisuutta voisi parantaa. Suurin osa huoltajista koki, että lasten kanssa ajaessa on helpompi keskittyä, kun kyydissä on toinen aikuinen”, kertoo Maasalo.

Minun on helpompi keskittyä ajamiseen, jos autossa on lapseni lisäksi toinen aikuinen

N=1999

Huoltajat katsoivat, että lasten turvallista kuljettamista voitaisiin edistää tehokkaammalla viestinnällä, vanhempien kouluttamisella ja motivoinnilla sekä tiedon paremmalla saatavuudella. Verkkosivut, neuvolat, tuttavat ja päiväkodit mainittiin tärkeinä tiedonlähteinä liikenneturvallisuudesta.

”Tämän selvityksen tulokset antavat hyvää pohjaa kehittää edelleen perheille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille suunnattuja liikennekasvatusmateriaaleja ja viestejä. Lasten turvallisuus on kaikkien tielläliikkujien yhteinen asia”, Pakarinen kiteyttää.

*Selvityksen pohjana olleeseen kyselyyn vastasi yhteensä 2135 huoltajaa. Vastauksia kerättiin sosiaalisen median kautta. Selvitys on julkaistu Liikenneturvan verkkosivuilla: liikenneturva.fi/tutkimukset/selvitykset