Gå till innehållet
Mörkret gör det utmanande på vägen – påminnelse om reflexer önskas

Nästan alla finländare som svarat på Trafikskyddets enkät upplever att en påminnelse om reflexer behövs på hösten. Endast ett fåtal upplever att man talar för mycket om användningen av reflex. Den nationella reflexdagen 1.10 påminner om att det senast nu är dags att ta på sig reflexen. Ökat mörker kräver också åtgärder av förarna: lägre hastighet ger mer tid för att vara observant.

Enligt Trafikskyddets uppföljningar* utrustade sig nästan varannan fotgängare med reflexer i mörka tätorter. Det finns alltså saker att förbättra. Reflexen gör det mångfaldigt lättare att synas i såväl tätorter som på mörka landsvägar. Nästan var tionde av dem som svarade på Trafikskyddets enkät upplevde att reflexen inte är till nytta i upplysta områden.

”Bilister som kör med halvljus urskiljer fotgängare med reflex redan på cirka 350 meters avstånd. Utan reflex urskiljs man först på cirka 50 meters avstånd. Även om man rör sig i mörkret i ett så kallat belyst område, är man svår att urskiljas bland ljus och skuggor. Om man därtill tar höstens regn och vind med i beräkningen blir det utmanande för föraren att se. När vi förbereder oss med reflexer inför hösten hjälper vi andra som rör sig i trafiken att upptäcka oss”, konstaterar Laura Loikkanen, planerare för Trafikskyddet.

Även i den nya vägtrafiklagen, som trädde i kraft i början av juni, kvarstår reflexparagrafen: fotgängare ska i allmänhet använda reflex i mörker.

Lägre hastighet ökar observationstiden

Nio av tio som svarade på Trafikskyddets enkät berättar att de är försiktigare än vanligt när de korsar vägen i mörkret. Nästan lika många upplever att förarna bör sänka sin hastighet ytterligare när de kör i ett mörkt område med många övergångsställen. Många förare som svarade på enkäten berättar att de saktar ner körhastigheten i tätorterna när sikten har försämrats. Nio av tio förare upplever att det är ansträngande att köra i mörker i tätorter, eftersom det är svårt att se fotgängare och cyklister.

”Mörkret skapar utmaningar i trafiken, oavsett om man rör sig till fots eller med gummihjul. Försämrad sikt när man sitter bakom ratten och på cykelsadeln kan kompenseras genom att sänka körhastigheten. Extra tid för observation minskar ansträngningen och behovet av plötsliga inbromsningar. Kort sagt, säkerheten förbättras”, sammanfattar Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen.

En påminnelse är välkommen varje höst

Nästan alla som svarade på Trafikskyddets enkät upplever att en påminnelse om användningen av reflex är nödvändig varje höst. Endast 11 procent upplevde att man talar för mycket om användningen av reflex. Trafikskyddet driver även denna höst en kampanj som uppmuntrar till användningen av reflex.

”Genom att förbereda sig på förhand kan man känna sig trygg när det blir mörkt till hösten. Det är skäl att inleda reflexperioden senast 1.10. Gräv nu alltså fram reflexerna och fäst dem på både trikå och polyester”, säger Loikkanen.

 

*Enligt Trafikskyddets uppföljningar använde 47 procent av fotgängarna reflex när de i mörkret rörde sig i ett belyst område 2019.

**Trafikskyddet utredde finländarnas inställning till att röra sig i mörkret i en enkätundersökning i december 2019. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy och besvarades av sammanlagt 1 000 personer.