Gå till innehållet
Kuvassa nuori matkustaja on nuoren kuljettajan kyydissä
Kompisarna som stöd för unga förare – en ny kampanj om passagerarfärdigheter inleds den 11 april

Med sitt eget agerande kan en passagerare antingen stöda eller störa föraren när han eller hon kör. Den 11 april 2022 inleder Trafikskyddet sin nya kampanj om passagerarfärdigheter. Syftet med kampanjen är att stärka den sociala normen som säger att det inte är okej att ta risker i trafiken. Tillsammans gör vi ett #SafeSpaceAutoon.

Passagerarna som stöd för föraren

Risken för unga förare att råka ut för olyckor ökar ofta när det finns kompisar med i bilen. En ung förares risktagande i trafiken kan öka med kompisgänget i baksätet, men kompisarna kan också genom sitt eget agerande stöda föraren och främja att färden fortsätter på ett säkert sätt.

”Passagerarfärdigheter är sådana åtgärder som passagerarna vidtar för att främja och stöda ett säkert beteende hos föraren. Dessa är till exempel att navigera, svara på meddelanden, justera musiken, ingripa i farliga körsätt och identifiera farliga situationer”, berättar Trafikskyddets ungdomsplanerare Hanna Rutila.

Var och en har rätt att säga ifrån

Kompisgruppen och de normer som bildats i den påverkar ungdomens förmåga att agera och göra säkra val i trafiken. Det kan hända att ungdomen ändrar sitt beteende, sina värderingar eller attityder så att de bättre motsvarar förväntningarna från kompisgruppen. 

Sju av tio unga som svarade på Trafikskyddets enkät berättade att de vill agera så säkert som möjligt när de är i sällskap av sina vänner.*

”Om man själv är rädd för att åka med kompisen är det sannolikt att någon annan i kompisgänget också känner likadant. Det lönar sig alltså att föra saken på tal”, uppmuntrar Rutila.

Ofta talar man om grupptryck i negativ ton, men det kan också vara något positivt. Stöd eller beröm av en kompis kan uppmuntra föraren att göra säkrare val i trafiken. Det lönar sig också att ta till tals kompisens otrygga agerande. De flesta unga som svarade på enkäten är helt eller delvis av samma åsikt om att en verklig vän inte låter sin vän köra berusad.

”Det är inte alltid så lätt att stå för de säkra val som man själv skulle göra. Om man inte vågar säga det rakt ut, kan man fundera på vem av kompisarna i gänget man skulle kunna få stöd av. Alla har rätt att säga högt att de inte känner sig säkra”, betonar Rutila.

Tillsammans gör vi ett Safe Space av bilen

Huvudtemat för Trafikskyddets nya kampanj Safe Space av bilen för ungdomar är passagerarfärdigheter, som passagerarna kan använda för att stöda föraren och främja en säker färd. Kampanjen syns och hörs för första gången i april på de sociala medier, streamingtjänster och radiokanaler som är populära bland ungdomar. Dessutom samarbetar vi med fem unga influencers. Kampanjen fortsätter under juli.

Var och ens agerande i kompiskretsen har betydelse för att färden ska vara säker. Med hjälp av kampanjen uppmanar vi ungdomarna både att uttrycka sin oro i en körsituation och ge beröm när kompisen agerar säkert. 

”Vi vill att ungdomarna ska inse att var och en kan påverka färdens smidighet genom sitt eget agerande eller sin passivitet. Syftet är alltså att få ungdomen att fundera på vad han eller hon själv kan göra för att färden ska fortsätta på ett säkert sätt”, kommenterar Rutila. 

*Trafikskyddet utredde ungdomars tankar om och erfarenhet av trafiken med en läroanstaltsenkät hösten 2019. Enkäten genomfördes runt om i Finland i sammanlagt 24 högstadier, gymnasier eller yrkesskolor. Enkäten besvarades av sammanlagt 3291 ungdomar, varav 1150 hade någon slags körrätt.