Gå till innehållet
Kävelijä kävelee jäisellä tiellä koiran kanssa pystyssä pysyen.
Hälsovården tål inte onödiga halkolyckor – så här håller du dig på benen vid vinterhalka

Flest olycksfall på vägen mellan hemmet och arbetet sker mellan november och mars när vintern är som bäst och det är halt. Ersättningarna ur den lagstadgade olycksfallsförsäkringen för fallolyckor på vägen mellan bostaden och arbetet är på årsnivån omkring 50 miljoner euro*, men de är inte den enda kostnaden. Halka utgör en särskild utmaning för hälsovården just nu när belastningen på tjänsterna på grund av coronaepidemin redan är ytterst stor. Halkolyckor kan enkelt förebyggas med egna val och åtgärder. Kampanjen Håll dig på benen, som startar i dag, ger tips hur man kan undvika halka.

Halkolyckorna har ett för stort pris

Ersättningarna ur den lagstadgade olycksfallsförsäkringen för fallolyckor som skedde till fots eller med cykel på vägen mellan bostaden och arbetet är på årsnivån omkring 50 miljoner euro.

”I beloppet på försäkringsersättningarna ingår inte de indirekta inverkningarna på arbetsgivaren, den skadade och samhället. Hela priset på fenomenet är avsevärt större. En betydande del av olyckor till fots eller med cykel på vägen mellan bostaden och arbetet leder till långa perioder av arbetsoförmåga”, berättar Olycksfallsförsäkringscentralens databasanalytiker Janne Sysi-Aho.

Fallolyckor som sker på vintertiden är oftast halkolyckor. De sker särskilt när dygnets medeltemperatur är kring noll grader, då vatten smälter och fryser mest.

Du kan påverka själv – ta hand om din kondition

En del av befolkningen har minskat motionen under coronapandemin. Minskad motion gör det svårare att behålla balansen i plötsliga situationer som kräver snabba reaktioner. Ju äldre personen som tar sig till eller från arbetet är, desto mer har bristen på motion påverkat musklernas och benstommens kondition och reaktionsförmågan. Att hålla sig på benen vid halka kräver förmåga att snabbt anpassa positionen.

Följderna av halkolyckor kan vara ödesdigra. I synnerhet skador i nedre och övre extremiteter är vanliga. Om man lätt får frakturer, är det bra att även utreda möjligheten av osteoporos.

UKK-institutet rekommenderar för upprätthållandet av hälsa och funktionsförmåga rask motion sammanlagt 2,5 timmar per vecka eller ansträngande motion sammanlagt 1 h 15 min per vecka samt motion som förbättrar muskelstyrkan, balansen och smidigheten åtminstone två gånger per vecka. Den rekommenderade mängden kan också uppnås genom små, några minuter långa motionssnuttar under veckan. Den allt viktigaste faktorn är att uppmärksamheten försvagas när man är trött och mindre alert, och därmed ökar risken att halka.

Arbetsplatserna med om att hållas på benen

Att förutse farliga situationer är det effektivaste sättet att förebygga halk- och fallolyckor. Också på arbetsplatser är det skäl att beakta saken som en del av arbetarskyddet.

”Under resan till eller från arbetet behövs särskild uppmärksamhet när man rör sig på parkområdena såväl hemma som hos arbetsplatsen. Om arbetsplatsens gårdsområden är hala, ska man helst ge respons på det tidigt, så underhållet inte förbättras först efter att en olycka har skett”, betonar Arbetshälsoinstitutets arbetsfysioterapeut Mari-Anne Wallius.

Skorna för vintertid borde väljas med lika mycket iver som vinterdäcken för bilen.

Det är också ytterst viktigt att man väljer rätta skor eller halkskydd för motion för att undvika att halka och råka ut för olyckor. Om budgeten tillåter, kan arbetsgivaren sponsra personalen halkskydd eller till exempel en säck sandningssand.

”Skorna för vintertid borde väljas med lika mycket iver som vinterdäcken för bilen. Sulor med bra grepp, löstagbara halkskydd, dubb- eller friktionsskor: det finns säkert lämpliga alternativ för var och ens behov”, uppmuntrar Trafikskyddets planerare Laura Loikkanen.

Sju tips för att undvika halkolyckor

  1. Välj skor efter föret.
  2. Använd halkskydd.
  3. Reservera tid för resor.
  4. Kontrollera fotgängarvädret.
  5. Ge respons till underhållet.
  6. Ta hand om konditionen och var alert.
  7. Koncentrera dig på hur du går.

*Olycksfallsförsäkringscentralen, 2021

Kampanjen Håll dig på benen pågår 17–30.1.2022. Läs mer:
Håll dig på benen-webbplatsen (på finska) (Öppnas i ett nytt fönster)Håll dig på benen-videon på Youtube (Öppnas i ett nytt fönster)
Kotitapaturmas Facebook (Öppnas i ett nytt fönster)Kotitapaturmas Twitter (Öppnas i ett nytt fönster)

Mer information

Om kampanjen Saara Aakko, planerare, Finlands Röda Kors, 040 4806 973, [email protected]

Olycksfall på vägen till och från arbetet Janne Sysi-Aho, databasanalytiker, Olycksfallsförsäkringscentralen, 040 4504 232, [email protected]

Upprätthållande av den fysiska konditionen Mari-Anne Wallius, arbetsfysioterapeut, Arbetshälsoinstitutet, 030 474 3283, [email protected]

Gång, trafik till och från arbetet Laura Loikkanen, planerare, Trafikskydd, 020 7282 341, [email protected]

Håll dig på benen-testet
(Öppnas i ett nytt fönster)
Skelettestet (på finska): Luustoliitto.fi/luustotesti (Öppnas i ett nytt fönster)

I kampanjen deltar: Hjärnskadeförbundet rf, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Finans Finland, Meteorologiska institutet, Invalidförbundet, Trafikskyddet, Luustoliitto, LokalTapiola, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, Sarva-dubbskor, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Röda Kors, Taitavat Suutarit ry, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet.