Gå till innehållet
Sähköpotkulautailijat ajavat ajoradalla peräkkäin.
Elsparkcyklar ska köras på cykelvägen

Trafikskyddets uppföljningar avslöjar brister i hur elsparkcyklister följer trafikreglerna. Man rör sig fortfarande för ofta på gångbanan.

Med hyrda elsparkcyklar* ska man följa trafikreglerna för cyklister. Trafikskyddets utbildningsinstruktör Pasi Pohjonen påminner om att även en elsparkcykel är ett fordon.

”När man hyr en elsparkcykel lönar det sig att tänka på samma sätt som när man cyklar. Man använder alltså cykelvägar, inte gångbanor. Om det inte finns någon cykelväg kör man längs vägrenen eller på körbanan. Man stannar vid rött ljus, visar riktningstecken, ger plats för fotgängare vid övergångsställen och så vidare”, räknar Pohjonen upp.

Gångbanan lockar fortfarande

I Trafikskyddets uppföljningar från förra sommaren** visade det sig att i synnerhet då det inte finns en cykelväg, förflyttar sig elsparkcyklister i allt högre grad till gångbanan i stället för till körbanan. Där det fanns en cykelväg, körde fyra av fem elsparkcyklister rätt på den. Visserligen körde 13 procent också i den här situationen på gångbanan.

”Körande på gångbanan har minskat under årens lopp, men är fortfarande onödigt vanligt. I en situation där körbanan är mindre lockande till exempel på grund av livlig trafik eller förändringar i trafiken, förflyttar man sig lättare till gångbanan med elsparkcykeln”, beskriver Pohjonen, men betonar att detta inte ger tillstånd att köra på gångbanan.

”Endast personer under 12 år får köra på gångbanan, samma regler gäller som med cykel. Om man känner sig osäker på om det är fråga om en cykelväg, lönar det sig att komma ihåg att cykelvägarna märks ut med vägmärken. Om det inte finns något vägmärke är det fråga om en gångbana. Om man vill röra sig på gångbanan måste man leda elsparkcykeln.”

I Trafikskyddets uppföljningar använde endast några procent av elsparkcyklisterna hjälm. Fem procent skjutsade på elsparkcykeln, även om detta är absolut förbjudet.

Var noga då du skaffar en egen elsparkcykel

När sommaren närmar sig kanske många överväger att skaffa en elsparkcykel till sig själv eller som gåva. Trafikskyddets kontaktchef Elias Ruutti betonar att det lönar sig att kolla cykelns egenskaper noggrant när man gör affärer. Alla elsparkcyklar som säljs är inte tillåtna i vägtrafik.

”På marknaden finns tyvärr många elsparkcyklar som inte är trafikdugliga och som på grund av sin hastighet eller effekt inte är tillåtna i vägtrafiken i Finland. Det är inte förbjudet att sälja dessa, men köparen ska vara noggrann med att inte skaffa ett fordon som inte lämpar sig för vägtrafik, betonar Ruutti.

I sista hand är det alltid användaren som bär ansvaret: som användare måste man veta vad man rör sig med i trafiken. ”I vissa fall säljs till och med någon slags premiummodeller som till sina egenskaper inte är trafikdugliga. Då man köper en elsparkcykel ska man se till att den sammanlagda nominella effekten är högst 1000 watt och den konstruktiva hastigheten högst 25 km/h. Den avgörande faktorn är uttryckligen den konstruktiva maximihastigheten: det räcker inte med någon tillfällig begränsning via knappar, menyer eller till exempel geofencing”, betonar Ruutti.

*Vad är en elsparkcykel? Det finns många typer av elektriska transportmedel och deras egenskaper avgör om en användare jämställs med fotgängare, cyklister eller motorfordonsförare. Till exempel är den maximala konstruktiva hastigheten för elsparkcyklar, som hyrs ut, 25 km/h och man kör med dem enligt cykelreglerna. Om fordonets konstruktiva maximihastighet är 15 km/h jämställs användaren med fotgängare. Observera att det är fråga om en konstruktiv maximihastighet, vilket betyder att fordonets tillfälliga hastighetsbegränsningar  inte ändrar klassificeringen till en annan.

**Trafikskyddet observerade elsparkcyklisternas verksamhet sommaren 2023 på åtta orter: I Helsingfors, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. På de ställen där elsparkcyklisterna ska köra på cykelvägen observerades 561 elsparkcyklister. Av dem körde 81 % på cykelvägen, 13 % på gångbanan och 6 % på körbanan. På de ställen där det inte fanns någon cykelväg och där elsparkcyklisten ska köra på körbanan observerades 255 elsparkcyklister. Av dem körde 43 % på körbanan och 57 % på gångbanan. Regionala resultat publiceras inte på grund av en begränsad mängd material.