Gå till innehållet
Kolme lasta ylittää suojatietä varusteinaan heijastinliivi ja heijastimia.
Barnens delaktighet lyfts fram under den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan

Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan firas igen i skolorna 1317.9.2021. Temat är ”Se och syns i trafiken”. Trafikskyddet och Utbildningsstyrelsen betonar att barns och ungas delaktighet i trafikfostran är viktig. Detta innebär till exempel att bli hörd, möjlighet att påverka inlärningsmaterial och inlärningsmetoder samt att visa goda exempel för jämnåriga.

Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan inleds idag 13.9. Målet med trafiksäkerhetsveckan är att påminna om betydelsen av trafikfostran och uppmuntra lärare, elever och studerande på alla skolstadier att ta upp trafiksäkerhetsfrågor i sin egen gemenskap.

Med hjälp av temat ”Se och syns” vill man väcka diskussion både i skolorna och hemma om hur man rör sig i mörker, om uppmärksamhet i trafiken samt om hur barn och unga beaktas i trafiken.

”Trafiksäkerheten är en del av välfärdskunnandet, som stärks i läroplanerna för både grundskolan och gymnasiet. Det är både att ta hand om sig själv och andra. Under trafiksäkerhetsveckan betonas barns och ungasdeltagande ochdelaktighet. Det handlar om att öka kunskaperna och färdigheterna, men åtminstone lika mycket om att inta attityder som främjar trafiksäkerheten. Det väsentliga i trafikfostran är inte bara hur vi vuxna förstår det, utan också vad barn och unga själva tänker om trafiken och hur de rör sig där”, berättar undervisningsrådet Kati Mikkola vid Utbildningsstyrelsen.

”Även om de vuxna ansvarar för barnens trafiksäkerhet kan barnet själv delta i trafikfostran som en aktiv aktör och inte bara som föremål för den. Till exempel en av veckans uppgifter i högstadiet eller på andra stadiet är att skriva en insändare till lokaltidningen om farliga platser under skolresan eller den övriga trafiken. Ungdomarna får också själva planera innehållet i trafikfostran tillsammans med klassen”, fortsätter Trafikskyddets planerare Tomi Niemi.

Trafikfostran ger verksamhetsmodeller för olika situationer

I Trafikskyddets enkät för skolelever* frågade man till exempel om otrevliga situationer under skolvägen. I skolelevernas svar betonades förutom fall med cykel och halkningar även nära ögat-situationer vid övergångsställen och korsningar. Även vansinnekörande bilister och svårigheten att få plats för att korsa övergångsställen lyftes fram.

”Trafikfostran i skolorna har en mycket viktig betydelse för barn och unga. Med hjälp av den kan man erbjuda verksamhetsmodeller till exempel för hur man ska gå till väga i ovan nämnda otrevliga situationer. Trafikfostran ger alltså barnet konkret hjälp och förbättrar trafiksäkerheten. Även den upplevda säkerheten stärks, vilket är viktigt för att stöda självständig rörlighet”, understryker Niemi.

Mer information:

planerare Toni Niemi, Trafikskyddet (tfn 020 7282 334)

undervisningsråd Kati Mikkola, Utbildningsstyrelsen (tfn 029 5331 822)

*Uppgifterna i Trafikskyddets skolelevsenkät samlades in med hjälp av lärarna. Lärarna förde diskussioner med eleverna utifrån på förhand ställda frågor och antecknade funderingarna. De vanligaste teman som lyftes fram i diskussionerna framgår i resultaten. Diskussionerna fördes runt om i Finland. I diskussionerna deltog sammanlagt 732 elever huvudsakligen i årskurserna 14.