Gå till innehållet
Lapset ylittämässä suojatietä
Att gå över skyddsvägen

Barns trafikolyckor inträffar ofta när de korsar vägen. Därför är det viktigt att öva på att korsa vägen tryggt. Det väsentliga i övningen är regelbundenhet och repetition av verksamhetsmodellen (stanna, se, lyssna och gå). 

Mål
  • Barnet får färdigheter att röra sig tryggt på egen hand genom ett tryggt verksamhetssätt
Det här behöver du
  • Skyddsväg på en säker plats
    • Alternativt kan du göra ett övergångsställe inne, till exempel med en randig matta, målartejp eller papp. Utomhus kan du göra ett övergångsställe med gatukritor

Genomförande av uppgiften

Tillsammans repeterar man skedena i korsningen av övergångsstället och därefter får alla öva i tur och ordning. 

Skeden vid korsning av ett övergångsställe:

  • Stanna
  • Titta åt båda hållen
  • Lyssna
  • Korsa vägen

Det är bra att gå igenom och motivera varje skede tillsammans med barnen. För att kunna observera trafiken ska man stanna först. Genom att titta åt båda hållen säkerställer man att inga bilar är på väg. Det viktigaste är att huvudet vänder och att man inte tänker på annat. Med små barn är trafiken inte det bästa stället för att öva på höger och vänster.

Genom att lyssna fokuseras uppmärksamheten till att korsa vägen samtidigt som man säkerställer att till exempel inget utryckningsfordon är på väg. Man blir bäst observerad på skyddsvägen när man går.

Om man vill kan man också ta med trafikljusen. Ett barn kan i tur och ordning fungera som trafikljus och visa rött eller grönt till exempel med kartongbitar. När ljuset blir grönt är det viktigt att komma ihåg att kontrollera trafiken innan man korsar vägen.

Slutdiskussion

När korsandet av vägen lyckas bra i en trygg miljö är det bra att öva på det man lärt sig även i riktig trafik. I en ny miljö är det lätthänt att man glömmer bort det man lärt sig.

Det är viktigt att berätta för vårdnadshavarna om övningen och alltid uppmuntra dem att stanna och kontrollera trafiken innan de korsar vägen. Barnet lär sig bäst när övningen är konsekvent mellan yrkespersonerna och vårdnadshavarna.