Siirry sisältöön

Saako T-risteyksessä pysäköidä

Voiko T-risteykseen pysäköidä, mutta pientareelle? Ja jos voi, niin pitääkö koko auto/peräkärry olla pientareella?

Ei voi. Risteyksessä ja alle viiden metrin etäisyydellä risteyksestä pysäköinti on kielletty. Pysäköintisäännöt koskevat yleisesti tietä, johon myös piennar kuuluu. Tien ulkopuolella olisi kyse luvattomasta maastopysäköinnistä.

Tieliikennelain (729/2018) 36 §:

”Ajoneuvon saa pysäyttää tai pysäköidä vain tien oikealle puolelle. Yksisuuntaisella tiellä on pysäyttäminen ja pysäköinti myös vasemmalle puolelle tietä sallittu. Taajamassa vasemmalle puolelle tietä pysäyttäminen ja pysäköinti on sallittu myös kaksisuuntaisella tiellä, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä.

Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä tien suuntaisesti ja mahdollisimman lähelle tien reunaa.”

Tieliikennelain 37 § 2 momentista:

”Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä:

2) risteyksessä eikä viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla;”

Maastoliikennelain (1710/1995) 4 § 1 momentti:

”Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa.”