Siirry sisältöön

Moottoritiellä pysähtyminen

Saako moottoritielle pysähtyä?

Tieliikennelaki määrittelee moottoritien liikenteestä seuraavaa:https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729#V4Lisäksi pysäyttämisestä ja pysäköinnistä säädetään Tieliikennelain 37§:ssä: ” Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä…moottoritiellä tai moottoriliikennetiellä muualle kuin liikennemerkillä osoitetulle pysäköintipaikalle, palvelualueelle tai levähdysalueelle taikka liikennemerkillä merkitylle linja-auton pysäkille matkustajan ottamista tai jättämistä varten. Pysäyttäminen on kuitenkin sallittua pakollisen liikenne-esteen, väistämisvelvollisuuden noudattamisen tai hätätilanteen vuoksi.”- Muutamia poikkeuksia kuitenkin on, esimerkiksi rikkoutuneen ajoneuvon hinaaminen pois moottoritieltä rikkoutumisesta seuraavaan liittymään vaatii toki pysäyttämistä hinausköyden kytkemiseksi, kuten 62§:ssä mahdollistetaan: ”Ajoneuvoa ei saa hinata moottoritiellä eikä moottoriliikennetiellä käyttäen köyttä, vaijeria tai muuta vastaavaa välinettä. Rikkoutuneen ajoneuvon saa kuitenkin mainittua välinettä käyttäen hinata pois lähimmän poistumiskohdan kautta.”