Siirry sisältöön

Liikenteenjakaja suojatien kohdalla

Autoilijan velvollisuushan on väistää suojatielle aikovaa tai suojatietä ylittävää jalankulkijaa. Onko käytäntö sama, jos kyseessä on nelikaistainen tie ja tiessä on välissä leveä liikenteenjakaja, joka jakaa myös suojatien, ja vastakkaisen liikenteen kävelytien puolella on jalankulkija odottamassa ylitystä? Vai koskeeko velvollisuus vain lähimmän suojatien ylitystä?

Kysymyksen esimerkissä jalankulkija on odottamassa suojatielle astumista vastakkaisen ajosuunnan puoleisella jalkakäytävällä. Edessä on kahden ajokaistan sekä keskikorokkeen ylitys. Tällöin ei todennäköisesti ole tarvetta autoilijalla pysähtymiselle, vaan hän voi varovaisuutta noudattaen lähestyä suojatietä, jos jalankulkija pystyy kuitenkin esteettömästi eli keskeytyksettä jatkamaan matkaansa.

Keskeisin tiedustelemasi on kirjattu tieliikennelain 27 § 1 momenttiin ja se kuuluu seuraavalla tavalla:

Ajoneuvolla suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku.

Kyseinen sääntö jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen koskee suojatien lähestymistä ja toinen jalankulkijan väistämistä.  Ajoneuvolla ajettaessa on huolehdittava siitä, että jalankulkija voi ylittää suojatien turvallisesti ja sujuvasti. Sanamuoto ”annettava esteetön kulku” on keskeinen sisältö ja se tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei jalankulkijan tai jalankulkijaksi rinnastettavan tienkäyttäjän tarvitse ajoneuvoliikenteen vuoksi pysähtyä suojatiellä, vaan hän voi keskeytyksettä jatkaa seuraavalle jalkakäytävälle tai ajoratojen väliselle korokkeelle.

Tilanne ajoneuvon kuljettajan toiminnan osalta tulee arvioida siis esteettömän kulun näkökulmasta, on jalankulkija tai vaikkapa jalankulkijaksi rinnastettava rulla- tai potkulautailija (ei sähköpotkulautailija) tulossa suojatielle mistä suunnasta, millä etäisyydellä ja millä nopeudella tahansa.

Tämän johdosta kyseiseen suojatiesääntöön liittyvää yksiselitteistä, joka tilanteeseen sopivaa piirroskuvaa ei voi tehdä, koska esteettömän kulun antaminen on aina tilanneriippuvaista.