Siirry sisältöön
Mistä alkaa suojatie

Kadun varteen pysäköidyn auton ja edessä olevan suojatien välisen etäisyyden tulee olla vähintään viisi metriä. On kuitenkin tilanteita, joissa suojatietä kuvaava liikennemerkki saattaa olla jopa kaksi metriä ennen katuun maalattua suojatietä.

Kummasta (katuun maalatusta suojatiestä vai liikennemerkistä) lasketaan kyseinen viiden metrin turvaväli?

Suojatien tiemerkintä osoittaa suojatien reunan. Jos tiemerkintää ei ole tai se ei näy lumen tai polanteen takia, suojatien etureunan paikan osoittaa suojatien liikennemerkki.

Voimassa olevan tieliikennelain (729/2018) liitteessä 3.5 määritellään liikennemerkki E1 (suojatie) (Avautuu uuteen ikkunaan) seuraavasti:

”Merkillä osoitetaan paikka, jossa on noudatettava suojatietä koskevia liikennesääntöjä. Merkki voidaan sijoittaa ajoradan oikealle puolelle, yläpuolelle, ajoradalla olevalle korokkeelle tai ajoradan vasemmalle puolelle. Jollei tiemerkinnällä L3 (Avautuu uuteen ikkunaan) muuta osoiteta, osoittaa merkin paikka ajosuunnassa suojatien etureunan.