Siirry sisältöön

Pyörä suojatiellä

Suojatie, joka ylittää ajoradan (ei siis pyörätien jatke), onko pyöräilijällä oikeus ylittää suojatie ajaen?

Eli onko ajoneuvo velvollinen väistämään eli päästämään pyöräilijän ajaessa suojatiellä.

Pyörällä saa ajaa suojatien yli. Uuden 1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain 18 § on säädetty tien eri osien käytöstä ja pykälän 6 momentissa lukee: ”Ajoneuvolla suojatiellä ajorataa ylitettäessä ei saa aiheuttaa vaaraa eikä haittaa jalankulkijalle”. Eli polkupyörällä saa ylittää ajoradan ajamalla myös suojatien kohdalla, mutta varoen jalankulkijaa.

Väistämissäännöt eroavat sen mukaan ajaako pyöräilijä suojatien yli vai taluttaako hän polkupyöräänsä. Pyörän ajaja katsotaan ajoneuvon kuljettajaksi ja pyörän taluttaja  jalankulkijaksi.

Tieliikennelain 27§ säädetään: ”Ajoneuvolla suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku.”

Jos pyöräilijä taluttaa pyörää suojatien yli, niin hän on jalankulkija, jolle on annettava esteetön kulku.

Jos pyöräilijä ajaa suojatien yli, niin väistämissäännöt menevät ajoneuvojen liikennesääntöjen ja liikennemerkkien mukaan. Jos väistämisvelvollisuutta ei ole osoitettu liikennemerkillä, väistäminen pyörätien ja ajoradan risteyksessä määräytyy liikennesäännön mukaan: risteyksessä pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan liikennettä. Tästä huolimatta kääntyvän ajoneuvon on aina väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa.

Väistämisvelvollisuus liikennemerkkejä ovat: väistämisvelvollisuus risteyksessä (ns. kärkikolmio), pakollinen pysäyttäminen (ns. STOP merkki) tai väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa (uusi liikennemerkki).

Liikenneturvan uudessa TV- tietoiskussa on näkynyt ainakin viimeksi mainittu Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa- liikennemerkki. Tämä liikennemerkki on uusi, ja sitä voi jatkossa nähdä joissain pyöräilijöiden tienylityspaikoissa.

Liikenneturvan Jalan ja pyöräillen -oppaassa (Avautuu uuteen ikkunaan) (PDF) on liikennesääntöjä ja liikennetilannekuvia pyöräilyn säännöistä.

Uusi tieliikennelaki (Avautuu uuteen ikkunaan)