Siirry sisältöön

Kadun reunaan pysäköinti lähellä risteystä

Kysymys koskien auton pysäköintiä kadun varteen. Jos paikka on sellainen, jossa pysäköintiä ei ole liikennemerkein kielletty, eikä se ole muutoinkaan ole turvallisuuden kannalta ongelmallinen – siis aivan normaali kadun varsi – niin saako ajoneuvon pysäköidä lähemmäs kuin 5 metriä risteystä, joka siis on auton peräosan takana?Autosta eteenpäin pitää tietysti jäädä väliä vähintään 5 metriä seuraavaan risteykseen (tai sen ajateltuun jatkoon), mutta miten on asia taakse jääneen risteyksen osalta?

Ei saa. Voimassa olevan tieliikennelain (729/2018) 37 § kertoo pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevista kielloista seuraavaa:”Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä:…2) risteyksessä eikä viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla;”Kyseinen säädös ei ota kantaa siihen, mihin suuntaan risteyksestä pysäköinti tapahtuu. Risteykseen tai lähelle risteysaluetta pysäköidyt ajoneuvot ovat ongelmallisia sekä risteyksessä ajamisen että näkemien kannalta risteyksen suunnasta riippumatta.