Siirry sisältöön

Bussikaistalle siirtyminen

Kysymykseni koskee bussikaistalla ajamista. Säännön mukaan bussikaistalle saa siirtyä kääntymistä edeltävän risteyksen jälkeen. Kuitenkin joissain paikoissa on parkkipaikka tai pihatie välittömästi risteyksen jälkeen. Jos säännön mukaan ajettaisiin, niin autoilijan pitäisi ensin ylittää risteys sisempää kaistaa pitkin ja tehdä sitten heti jyrkkä käännös pysäköintipaikalle tai pihatielle. Jos bussikaistalla kulkisi joukkoliikennettä, niin sisempää kaistaa pitkin eivät pääsisi muut autot kulkemaan, ennen kuin kääntyvä auto olisi saanut tilaa busseilta. Voidaanko tuollaisessa tilanteessa joustaa säännöstä ja antaa siirtyä bussikaistalle ennen risteystä?

Voimassa oleva tieliikennelaki (729/2018) ei sisällä säädöstä, jolla ryhmittymistä linja-autokaistalle olisi erikseen rajoitettu kuvatulla tavalla. Ryhmittymisestä säätää 21 § tältä osin seuraavasti:

”Ryhmittyminen kääntymistä varten on tehtävä hyvissä ajoin.”

Linja-autokaistan liikennemerkki (E9) määritellään tieliikennelain liitteessä 3.5. Ryhmittymisestä kerrotaan määritelmän yhteydessä seuraavasti:

”Ryhmittymiseen kääntymistä varten saavat linja-autokaistaa käyttää kaikki ajoneuvot.”