Siirry sisältöön
Taksinkuljettajan turvavyön käyttö

Millainen laki on tarkalleen taksinkuljettajan turvavyön käytöstä? Muistelen lukeneeni, että nykyisin olisi pakko käyttää taksinkuljettajankin vaikka asiakkaita on kyydissä.

Nykyisen tieliikennelain mukaan taksinkuljettajien on käytettävä turvavyötä myös silloin, kun kyydissä on asiakkaita. Tieliikennelaki uudistui ja se tuli voimaan 1.6.2020, jolloin taksinkuljettajia koskeva poikkeus turvavyön käytöstä poistui.

90 §
Turvavyö ja muut istuinpaikan turvalaitteet

Kuljettajan ja matkustajan on ajon aikana käytettävä istumapaikalle asennettua turvavyötä tai heidän liikkumistaan estävää muuta ajoneuvoon asennettua turvalaitetta:

1) autossa;
2) kolmipyöräisessä mopossa ja moottorikäyttöisessä kolmipyörässä;
3) nelipyörässä, kevyessä nelipyörässä, raskaassa nelipyörässä ja maastoajoneuvossa;
4) traktorissa ja moottorityökoneessa.

93 §
Poikkeukset turvavyön ja suojakypärän käyttövelvollisuudesta

Turvavyön käyttövelvollisuus ei koske:

1) ajoneuvoa hitaalla nopeudella kuljettavaa postin, sanomalehtien tai muiden useaan paikkaan jaettavien tavaroiden jakajaa eikä jätteiden tai muiden useasta paikasta kerättävien tuotteiden kerääjää, jos turvavyön käyttämisestä on kuljettajalle tai matkustajalle huomattavaa haittaa;

2) traktorin eikä moottorityökoneen kuljettajaa eikä matkustajaa silloin, kun turvavyön käytöstä on haittaa ajoneuvolla tehtävässä työssä;

3) Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa olevaa kuljettajaa tai matkustajaa hänen ollessa sellaisessa tehtävässä, että turvavyön käyttämisestä voi olla vaaraa tai huomattavaa haittaa.

Turvavyön, muun istuinpaikan turvalaitteen ja suojakypärän käyttövelvollisuus eivät koske henkilöä, jolta terveydellinen syy estää turvalaitteen tai suojakypärän käytön. Syytä koskeva lääkärintodistus on pidettävä ajon aikana mukana.