Siirry sisältöön
Ponikärryn ohjastaminen tiellä

Minkä ikäinen lapsi saa yksin ohjastaa ponin vetämää kärryä yleisellä tiellä? Omassa pihapiirissä tai pellolla tällainen on tietysti sallittua, mutta voiko lapsi ohjastaa ponikärryä tiellä, jonka varrella on runsaasti asutusta sekä autoliikennettä.

Mitään tarkkaa ikärajaa ei ole. Ponikärry katsotaan ajoneuvoksi ja sillä saa liikkua siellä, missä moottoroiduilla ajoneuvoilla ajaminen on sallittua. Pyörätiellä tai jalkakäytävällä sillä ei saa ajaa, ei edes silloin jos väylä on merkitty ratsastustieksi.

Mutta kun mietitään sitä, onko lapsella edellytyksiä selviytyä tässä roolissa liikenteessä, niin tieliikennelain 17 § soveltuu myös tähän kohtaan:

”17 § Ajoneuvon kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset. Ajoneuvoa ei saa ajaa se, jolta sairauden, vian, vamman, väsymyksen tai päihtymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuu siihen tarvittavat edellytykset.”

Tässä voi tietysti lapsen/vanhemman ja ulkopuolisen, vaikka esimerkiksi liikenteenvalvojan (poliisin), näkemykset erota, onko lapsella tarvittavat edellytykset ponikärryn ohjastamiseen.

Vahinkotilanteessa lapsi ei ole rikosoikeudellisesti rangaistusvastuussa (ikäraja 15 v., rikoslaki 3 luku 4 §). Kuitenkin vanhemmat/huoltajat voivat joutua vahinkotilanteessa korvausvastuuseen, jos katsotaan, että huoltaja on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa. (Avautuu uuteen ikkunaan)