Siirry sisältöön
Muuta liikennettä hitaammin ajava

Onko tieliikennelain mukaan hitaammin ajavan päästettävä perään kertynyt jono ohi tarvittaessa pysähtymällä tien sivuun?

Tieliikennelaissa ei ole vaatimusta pysähtymisestä ajoneuvon kuljettajalle, joka ajaa ajoneuvoa muuta liikennettä oleellisesti hitaammalla nopeudella. Mutta tieliikennelain 33 §:n 3 momentin mukaan näin toimivan kuljettajan on kapealla tai mutkaisella ajoradalla taikka vastaantulevan liikenteen ollessa vilkasta tarvittaessa vähennettävä nopeutta ja mahdollisuuksien mukaan annettava tietä ohituksen helpottamiseksi.

Ko. lainkohdan perusteluissa näin toimimista pidetään tärkeänä erityisesti sujuvan liikenteen kannalta, että hitaammin ajava antaa tarvittaessa tietä nopeammin kulkeville.