Siirry sisältöön
Mopon ajo-oikeus

Saako B-luokan kortilla ajaa mopoa?

Voimassa oleva ajokorttilaki (386/2011) säätää ajo-oikeuden laajuudesta (7 §) seuraavaa:

”Kaikki luokat T-luokkaa lukuun ottamatta sisältävät kuitenkin AM-luokan ajo-oikeuden sekä A1-, A2-, A- ja B- luokka T-luokan ajo-oikeuden.”

Lisäksi saman lain muissa siirtymäsäännöksissä (113 §) on 2- ja 3-pyöräisten mopojen kuljettamiseen liittyvä poikkeus:

”Sillä, joka on saanut mopon kuljetusoikeuden ilman ajokorttia sen perusteella, että hän on ennen mopoajokorttia koskevan vaatimuksen voimaantuloa 1 päivänä tammikuuta 2000 täyttänyt 15 vuotta, on edelleen oikeus 2- tai 3-pyöräisen mopon kuljettamiseen ilman tässä laissa tarkoitettua ajokorttia.”

B-luokan ajokortilla saa siis kuljettaa mopoa, mutta ajo-oikeus 2- tai 3-pyöräiseen mopoon voi olla saavutettu iän perusteella myös ilman ajokorttia.