Siirry sisältöön
Koulukyyditys ja 100 km/h nopeus

Mistä löytyy laki tai asetus koulukuljetusten nopeusrajoituksen muutoksesta?

Teillä oli alla oleva vastaus, mutta en löydä pykäliä mistään.

Uuden tieliikennelain myötä poistui koulukyytien 80 km/h suurin sallittu nopeus. Eli esimerkiksi tiellä, jossa on 100 km/h nopeusrajoitus, voi koulukyytiautolla ajaa 100 km/h nopeutta.

Polku muutoksen taustalla on seuraava:

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä vuodelta 2006, johon myös tilausliikenteenä suoritettavan koulukyydin enimmäisnopeusrajoitus 80 km/h sisältyi, on kumottu uuden TLL:n voimaantullessa 1.6.2020. Myös muut siihen asetukseen liittyvät säännökset on kumottu kokonaisuudessaan.

Tieliikennelain valmistelun yhteydessä keskeisimmät koulukuljetukseen liittyvät säännökset valmisteltiin siirrettäväksi uuteen tieliikennelakiin. Hallituksen esitykseen tulivat mukaan säännökset matkustajamääristä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa sekä koulu- ja päivähoitokuljetusten merkitseminen.

Ajonopeusasia huomioitiin valmistelussa ja hallituksen esityksessä oli siitä seuraava maininta: ”Hallituksen näkemyksen mukaan asetus on sisällöllisesti monilta osin vanhentunut. Esimerkiksi 80 kilometriä tunnissa nopeusrajoitusta ei ole enää merkityksellinen ajoneuvojen turvallisuuskehityksen myötä”. Lisäksi aikaisemmin asetuksessa voimassa ollut sääntö matkustajaluettelon pakollisesta laatimisesta ja sen mukana pitämisestä ajoneuvossa poistui mutta jäi sopimusperusteiseksi seuraavan hallituksen esityksen kirjauksen muodossa: ” Kuljetuksen tilaaja ja liikenteenharjoittaja voivat kuljetussopimuksessa sopia matkustusluettelon pitämisestä ja ajoreiteistä”.

Eli nopeusrajoituksen muutoksesta ei löydy kirjausta lakitekstistä eikä myöskään kirjausta sen vaatimuksesta. Ainoat kirjaukset löytyvät hallituksen esityksestä uudeksi tieliikennelaiksi. Täten erillistä nopeusrajoitusvaatimusta ei ole. Toki laki ei poissulje tilaajan mahdollisuutta sopia ja määritellä koulukuljetussopimuksiin kirjaten ehdot mm. käytettäville enimmäisnopeuksille palveluntarjoajan kanssa.