Siirry sisältöön
Tieliikennelain voimassaolo yksityistiellä

Koskeeko tieliikennelaki (729/2018) 37 § myös haja-asutusalueen yksityistietä? Lähinnä siis mietin tuota risteysalueelle pysäköimistä. 

Tieliikennelaki koskee liikennettä tiellä. Laissa tarkoitetaan tiellä maantietä, katua, yksityistä tietä, moottorikelkkailureittiä tai muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua taikka yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

Rajanveto sille, mikä on sellaista aluetta, jossa tieliikennelakia ei sovelleta, ei ole täysin selvä. Mutta jos kyseessä on yksityinen tie, jota kuka tahansa voi käyttää, niin silloin yksiselitteisesti tieliikennelaki on voimassa.