Siirry sisältöön
Ratsukolla kulkeminen

Mitkä ovat ne ajamista koskevat liikennemerkit, joita ratsukon täytyy noudattaa? Rajoittaako uusi tieliikennelaki siis ratsukon jokamiehenoikeuksia siten, että ratsukko ei saa enää mennä alueelle, jonne meno on kielletty moottorikäyttöiseltä ajoneuvolta, mutta on sallittu pyöräilijälle, jalankulkijoille tai tontille ajo on sallittu yms?

Mihin tällöin tarvitaan liikennemerkkiä, jossa ratsastus on kielletty?

Miksei esim. ajoneuvolakia ja yksityistielakia ole säädetty tässä tapauksessa vastaamaan uutta tieliikennelakia?

Tieliikennelaki sanoo eläimen kuten hevosen kuljettamisesta tiellä seuraavaa:

”53 § Eläimen kuljettaminen

Eläin on pidettävä tiellä kytkettynä tai tienkäyttäjän on valvottava eläintä siten, ettei se aiheuta vaaraa eikä huomattavaa haittaa muille tienkäyttäjille. Eläintä tulee kuljettaa niin lähellä tien reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista.

Ratsastajan, suurikokoisen eläimen taluttajan ja eläimen vetämän ajoneuvon kuljettajan on noudatettava moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajamista koskevia liikenteenohjauksen merkkejä, liikenteenohjauslaitteita ja liikennesääntöjä. Ratsastaja ja suurikokoisen eläimen taluttaja saa tilapäisesti poiketa tässä momentissa mainituista säännöistä, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa.”

Tieliikennelaki ja jokamiehenoikeudet eivät liity toisiinsa. Tieliikennelaki koskee liikennettä tiellä – ei siellä ole tähänkään asti vallinneet jokamiehenoikeudet.

Ajoneuvolaki säätelee ajoneuvojen teknisistä vaatimuksista ja varusteista. Se sisältää myös ajoneuvojen perusluokituksen. Ratsukkohan ei ole ajoneuvo, mutta hevosen vetämä kärry tai reki on.

Maastossa liikkumista – johon lähinnä jokamiehenoikeudet liittyvät – säätelee maastoliikennelaki. Sitä sovelletaan (2 §) moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttämiseen maastossa, ja moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tarkoitetaan (3 §) ajoneuvolain 3 §:n 2 kohdan mukaista ajoneuvoa. Näin ollen esimerkiksi L1e-A -luokan moottorilla varustettu polkupyörä tai kevyt sähköajoneuvo eivät ole moottoriajoneuvoja. Ratsukko, tai hevonen kärryllä/reellä ei ole moottoriajoneuvo.

Yksityistielain 28 §:n mukaan

”Muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuva yksityistien käyttäminen säännöllisiin ja tilapäisiin kuljetuksiin, säännölliseen kulkemiseen sekä tien kunnossapitokustannuksia selvästi lisäävän toimintaan on luvanvaraista. Lupaa tien käyttämiseen ei kuitenkaan tarvita jokamiehenoikeuden nojalla tapahtuvaan kulkemiseen tai välttämättömien viranomaistehtävien tai postilain (415/2011) mukaisen yleispalvelun toteuttamisen edellyttämään tienkäyttöön.”

Ymparisto.fi -sivuilla on ratsastamisesta seuraavasti:

”Hevosella ratsastaminen on jokamiehenoikeutta mm. metsissä ja teillä. Ratsastusoikeus koskee myös yksityisiä teitä. Sillä, että toimintaa harjoitetaan kaupallisessa mielessä, ei ole merkitystä jokamiehenoikeuksien kannalta.

Toisen omaisuudelle ei kuitenkaan saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa. Ratsastaja ei saa kuluttaa tietä niin, että se nostaa tienpidon kustannuksia. Perusteena on, että pysyviä jälkiä ei saa jättää. Laajamittainen ratsastaminen poluilla yleensä aiheuttaa tällaista haittaa, jolloin ratsastamisesta tulisi sopia. Yksityisten teiden käyttöön tulee saada lupa, jos ratsastus selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia.

Järjestyslain nojalla ratsastus on kielletty kuntopolulla, yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla ja urheilukentällä. Hevosajoneuvolla (rattaat ja hevonen) ajaminen voidaan kieltää tietyissä oloissa. Eli hevosajoneuvolla ajaminen rinnastetaan ajoneuvoliikenteeseen, joka ei ole suoranaisesti jokamiehenoikeutta. Hevosajoneuvolla ei saa ajaa pyörä- tai kävelytiellä. Se on liikennesäännön vastaista ja muodostaa merkittävän turvallisuusriskin.

Liikennemerkin asettamiseen tulee olla kunnan lupa. Laittomat merkit ovat luonnonsuojelulain vastaisia eikä niitä tarvitse noudattaa. Jos tiellä hevosajoneuvon käyttö on kielletty, siitä tulee olla liikennemerkki. Hevosajoneuvon käyttöön sovelletaan yksityisten teiden ajoneuvonkäytön yleisiä periaatteita.”

Liikennemerkkien osalta hyvää taustatietoa löytyy tästä julkaisusta (Avautuu uuteen ikkunaan).

Eli vastauksena kysymyksiisi: tässäkään ei ole liikennemerkkien osalta tullut muutosta, eli ratsukko ei saa edelleenkään mennä pyörä- tai kävelytiellä ellei sitä ole liikennemerkillä sallittu. Maastossa voi mennä, mutta ei jalankulkuun tai pyöräilyyn erityisesti tarkoitetuilla väylillä ilman lisämerkkejä.

Muihin kysymyksiisi vastaukset löytyvät noista tähän tekstiin liitetyistä lainauksista.