Siirry sisältöön
Kaistojen välissä ajaminen mopolla

Voiko mopolla ajaa kaistojen välissä hiljaa ruuhka-aikana?

Mopolla kaistojen välissä ajaminen ei ole suositeltavaa. Tieliikennelaissa kaistojen välissä ajamisesta ei ole mitään erillistä mainintaa, mutta pykälässä 19 todetaan mm. että ajoneuvolla on kaksisuuntaisella ajoradalla ajettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. Jos ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa, ajoneuvolla on ajettava oikeanpuoleisimmalla ajokaistalla taikka muulla ajokaistalla, jos siitä ei aiheudu vaaraa eikä haittaa. Kaistaa ei saa vaihtaa tarpeettomasti. Lisäksi ohittamisesta todetaan pykälässä 33, että ohittavalla ajoneuvolla on pidettävä turvallinen väli ohitettavaan ajoneuvoon tai jalankulkijaan ja muutenkin huolehdittava, että ohitus ei vaaranna turvallisuutta.