Siirry sisältöön
Kahden jalankulkijan kohtaaminen

Kävelen yhdistetyllä pyörä- ja jalankulkutiellä tien oikeaa puolta ja vastaan tulee toinen kävelijä omasta suunnastaan katsottuna tien vasenta reunaa. Eli kuljemme vastakkain tien samaa reunaa. Kumpi väistää?

Tieliikennelaki ei ota kantaa jalankulkijoiden keskinäiseen kohtaamiseen jalkakäytävällä eikä myöskään pyörätiellä. Ainoastaan ajoneuvojen keskinäisiin kohtaamistilanteisiin löytyy tieliikennelaista sääntökohtia. Tämä lienee siitä ymmärrettävästä syystä, ettei jalankulkijoiden käyttämällä etenemisnopeudella pitäisi syntyä sellaisia vaaratilanteita, etteikö niistä selvittäisi yleisen huolellisuuden ja varovaisuuden periaatteella toinen tienkäyttäjä tilanteessa huomioiden.

Edellä kuvatussa tilanteessa molemmat jalankulkijat käyttäytyvät voimassa olevan tieliikennelainsäädännön mukaisesti kulkiessaan pyörätiellä jalankulkijana väylän reunassa sillä puolella, jonka katsoo omasta näkökulmastaan tarkoituksenmukaisimmaksi tai turvallisimmaksi.